Abscesy brušnej dutiny

Vnútrobrušný absces je ložisko vyplnené hnisom prítomné v dutine brušnej – subfrenicky, subhepatálne, v omentálnej burze, periapendikulárne. Môže vzniknúť kolikváciou zápalového infiltrátu alebo priamo vniknutím hnisu do ohraničeného priestoru v peritoneálnej dutine.

Príčinou vzniku abscesu môže byť:

 • Progresia zápalu per continuitatem do okolia
 • Perforácia dutého orgánu
 • Dehiscencia sutúr a anastomóz tráviaceho traktu
 • Reziduá po difúznej peritonitíde
 • Progresia zápalu z pleurálneho priestoru
 • Zahnisanie hematómu
 • Progresia zápalu z vnútorného genitálu u žien

Subfrenický absces

Subfrenický absces je nahromadenie hnisu v priestore medzi bránicou a mesocolon transversum.

Klasifikácia

 1. Pravostranný ventrálny / dorzálny subfrenický absces
  • Medzi bránicou a pečeňou
  • Mediálne ho ohraničuje ligamentum falciforme hepatis
  • Ventrálny a dorzálny absces od seba oddeluje ligamentum coronarium hepatis dextrum
 2. Ľavostranný mediálny / laterálny subfrenický absces
  • Mediálny absces – medzi bránicou, laterálnym segmentom ľavého laloka pečene a fundom žalúdka
  • Laterálny absces – medzi bránicou a flexura coli sinistra
  • Vpravo ho ohraničuje ligamentum falciforme hepatis

Etiopatogenéza

 • E. coli
 • Proteus mirabilis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus faecalis

Vzniká najčastejšie ako komplikácia po operácii. Infekcia sa do subfrenického priestoru dostáva pri operácii alebo pri poranení orgánov v tomto priestore, prechodom z okolitých orgánov dutiny brušnej, krvnou cestou alebo lymfatickou cestou.

Klinický obraz

 • Horúčka
 • Bolesť v epigastriu a pod rebrovými oblúkmi
 • Singultus

Prvým príznakom subfrenického abscesu býva horúčka, väčšinou septického charakteru, niekedy spojená s triaškou. Podozrenie na absces po operácii zvyšuje prítomnosť nevysvetliteľných teplôt v odstupe asi 10 dní od operačného výkonu.
Z lokálnych príznakov sa vykytuje bolesť v hornej polovici brucha, zvýraznená pri hlbokom nádych, niekedy sa premieta do ľavého ramena. V mieste abscesu sa vyskytuje palpačná a poklopová citlivosť.

Diagnostika

CT – subfrenický absces
 • Klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • RTG natívna snímka brucha
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

laboratórnom náleze je prítomná leukocytóza a elevácia CRP, niekedy anémia a pri postihnutí pečene sú elevované hepatálne enzýmy.

Na RTG snímku je znázornení vysoký stav bránice.
USG vyšetrenie s nálezom kolekce v dutine brušnej.
CT vyšetrenie potvrdí diagnózu a presne stanoví lokalizáciu abscesu a jeho ohraničenie.

Terapia

Evakuácia abscesu:
 • Otvorený transperitoneálny prístup
 • Otvorený extraperitoneálny prístup + ATB terapia (empiricky, neskôr cielene)
 • Perkutánna drenáž pomocou USG alebo CT navigácie

Pri abscesoch starších ako 2 týždne je vhodnejšie voliť drenáž otvorenou cestou.

Subhepatálny absces

Subhepatálny absces je medzi viscerálnou plochou pečene, duodenom, hepatálnou flexúrou kolonu a malou kurvatúrou žalúdka. Ide o nahromadenie hnisu v priestore, ktoré ohraničuje:

 • zhora pečeň
 • laterálne fleruxa hepatis coli
 • distálne mesocolon transversum
 • mediálne ligamentum falciforme hepatis

Etiopatogenéza

Najčastejšie vzniká priamou infekciou subhepatálneho priestoru pri perforácii žalúdka a duodena, žlčníka, po operáciach na žalúdku a žlčových cestách, po transduodenálnych výkonoch na Vateskej papile, po endoskopických výkonoch na žlčových cestách, po poraneniach duodena.

Klinický obraz

 • Horúčka
 • Tachykardia a tachypnoe
 • Bolesť v pravom mezogastriu

V klinickom obraze dominuje horúčka, často septického charakteru. Lokálnymi príznakmi sú tlaková bolestivosť, niekedy bolestivá, palpačne citlivá rezistencia.

Diagnostika

CT – subhepatálny absces
 • Klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • RTG natívna snímka brucha
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

laboratórnom náleze je prítomná leukocytóza a elevácia CRP, niekedy anémia a pri postihnutí pečene sú elevované hepatálne enzýmy.
USG vyšetrenie s nálezom kolekce v dutine brušnej subhepatálne.
CT vyšetrenie potvrdí diagnózu a presne stanoví lokalizáciu abscesu a jeho ohraničenie.

Terapia

Evakuácia abscesu:
 • Subkostálny prístup + ATB terapia

Absces v bursa omentalis

Absces v bursa omentalis  sa tiež nazýva ako pankreatický alebo peripankreatický absces.

Etiopatogenéza

 • Hemoragicko-nekrotická pankreatitída
 • Infekcia pseudocysty
 • Nekróza pankreasu

Absces v omentálne burze vzniká ako komplikácia akútnej hemoragicko-nekrotickej pankreatitídy počas prvých 2 – 3 dní, inokedy neskôr aj po niekoľkých týždňoch . Ak vznikne už v priebehu ťažkej akútnej hemoragicko-nekrotickej pankreatitídy, prekrýva jeho symptómy celkový kritický stav pacienta.

Klinický obraz

 • Horúčka
 • Alterácia celkového stavu
 • Bolesť brucha v epigastriu

Klinicky sa prejavuje zhoršením celkového stavu, najmä horúčkou septického charakteru.

Diagnostika

CT – absces v bursa omentalis
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

laboratórnom náleze je prítomná leukocytóza a elevácia CRP, PCT a pankreatické enzýmy pri nekrotizujúcej pankreatitíde.
USG vyšetrenie s nálezom kolekce v dutine brušnej v okolí pankreasu.
CT vyšetrenie potvrdí diagnózu a presne stanoví lokalizáciu abscesu a jeho ohraničenie.

Terapia

 • Perkutánna drenáž pod USG alebo CT kontrolou
 • Operačné riešenie

Perkutánna drenáž nestačí v prípade, že je prítomné veľké množstvo infikovanej pankreatickej nekrózy, takýto stav si vyžaduje operáciu. Cieľ operácie je odstrániť nekrotické infikované tkanivo a drenáž infikovanej oblasti.

Periapendikálny absces

Periapendikálny absces je nahromadenie hnisu v okolí apendixu, ktoré vznikol kolikváciou zápalového periapendikálneho infiltrátu alebo ohraničením hnisu vyliatého pri perforácii apendixu okolitými kľučkami a omentom.

Môže mať 4 typy lokalizácie:

 • Anteroparietálnu lokalizáciu– nad vnútornou polovicou ligamentum inguinale Pouparti
 • Ilioingvinálnu lokalizáciu – pri vonkašej polovici ligamentum inguinale Pouparti
 • Retrocekálnu lokalizáciu
 • Retrokolickú lokalizáciu

Tento absces sa môže šíriť kraniálnym smerom do subhepatálneho priestoru alebo kaudálnym smerom do oblasti malej panvy.

Klinický obraz

 • Bolesť v pravom dolnom kvadrante
 • Horúčka
 • Nechutenstvo
 • Zastavenie črevnej pasáže
 • Renálna kolika alebo pyelonefritída (kiekedy)

Poklep je bolestivý v ostro ohraničenom rozsahu zodpovedajúcemi abscesu. Pohmat ukáže ohraničenú, rôzne bolestivú rezistenciu. Pri retrocekálnom alebo retrokolickom abscese je nález na bruchu limitovaný, môže byť viditeľné pokrčenie pravej dolnej končatiny (Psoasový príznak).

Diagnostika

CT – periapendikulárny absces
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

laboratórnom náleze je prítomná leukocytóza a elevácia CRP. 
USG vyšetrenie s nálezom kolekce v dutine brušnej v pravom hypogastriu.
CT vyšetrenie potvrdí diagnózu a presne stanoví lokalizáciu abscesu a jeho ohraničenie.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • ATB terapia
  • Diéta a minotorovanie pacienta
 2. Chirurgická liečba
  • Evakuácia a drenáž

Pri periapendikálnych abscesoch sa indikuje konzervatívna liečba, ktorá spočíva v pokoji na lôžku, podávaní ATB, diéte a v pozorovaní pacienta.

Evakuácia a drenáž sú je indikovaná pri periapendikálnom abscese s výraznými celkovými, laboratórnymi aj lokálnymi príznakmi ochorenia.

Panvový absces

Nahromadenie hnisu  v Douglasovom (Proustiho) priestore.

Etiopatogenéza

Klinický obraz

 • Horúčka
 • Tachykardia
 • Tenezmy
 • Hnačky
 • Poruchy močenia

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Punkcia Douglasovho priestoru

Pri vyšetrení per rektum možno nahmatať zhrubnutú stenu rekta, ktorá sa vyklenuje do lúmenu rekta, niekedy možno nahmatať fluktuáciu.

USG alebo CT vyšetrenie zobrazí tekutinovú kolekciu v Douglasovom priestore.

Terapia

 • Incízia, evakuáciadrenáž transrektálnym alebo transvaginálnym prístupom

Zdroj: Zdroje a literatúra