Raynaudov fenomén

Raynaudov fenomén je vazospastické ochorenie charakterizované neprimeranou cievnou reaktivitou na chlad alebo emočný stres. Klinicky sa ochorenie prejavuje ostro ohraničenými kožnými farebnými zmenami prstov rúk, vzácne aj na prstoch nôh. Ide o poruchu periférnej regulácie vazomotoriky, prejavujúca sa vazokonstrikciou. Prejavy vznikajú medzi 15 – 30. rokom a najmä u žien.

 1. Primárny fenomén (Raynaudov syndróm alebo choroba) – príznaky bez inej choroby
  • Recidivujúce ataky vazospazmu so zmenou farby a teploty prstov
  • Absencia vyvolávajúceho tepenného postihnutia
 2. Sekundárny fenomén – spôsobený prítomnosťou iných ochorení
  • Ochorenia spojiva
  • Hematologické ochorenie
  • Účinok lieku
  • Vplyv vonkajšieho prostredia
  • Trauma artérie

Pri sekundárnom RF je narušená fyziologická regulácia cievneho tonusu priamo prebiehajúcim základným ochorením, ktoré väčšinou poškodzuje stenu arteriol, ako  na mikroskopickej, tak aj na molekulárnej úrovni.

Klinický obraz

 • Ostro ohraničené okrsky vyblenutia a chlad prstov (trvá 15 – 20 minút)
 • Erytém pri hyperémii (následne)
 • Bolesti a parestézie

Niekedy sa farebné zmeny označujú ako syndróm trikolóry:

Biela farba kože – vymiznutie krvného toku pri vazokonstrikcii
Cyanotická farba kože – pri desaturácii reziduálnej krvi
Červená farba kože – hyperémia pri rýchlom naplnení artérii a kapilár

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Režimové opatrenie – teplo, rukavice, opatrná zmena teploty prostredia, limitácia stresu
  • Medikamentózna liečba
   • Blokátory kalciových kanálov – nefedipin, amplodipín
   • Inhibítory PDE-5 – sildenafil
   • Blokátory alfa-1 receptoru – prazosin
  • Parenterálna liečba
   • Prostaglandíny – alprostadil, iloprost, epoprostenol
   • Blokátory receptorov pre endotelín – bosentan
 2. Chirurgická liečba
  • Horná hrudná sympatektómia

Chirurgická liečba je indikovaná pri ťažkých formách s ulceráciami v akútnom štádiu.

Zdroj: Zdroje a literatúra