Hnisavý zápal kĺbov

Hnisavý zápal kĺbu (septická artritída) je ochorenie kĺbov vyvolané infekčným agens (baktérie, huby, parazity), ktoré prenikli priamo do kĺbov. V drvivej väčšine prípadov ide o bakteriálnu infekciu. Infekcia sa do kĺbu môže dostať 2 spôsobmi – priamou cestou z okolia (úraz, osteomyelitída, po punkcii kĺbu), alebo hematogénnou cestou (hnisavé ložisko prstov, zubov a pod.). Septická artritída by mala byť včas rozpoznaná a liečená, pretože v krátkej dobe môže spôsobiť deštrukciu samotného kĺbu.

1 – hematogénna cesta
2 – osteomyelitída
3 – infekcia z okolia
4 – punkcia kĺbu
5 – penetrujúca trauma

Etiopatogenéza

Medzi najčastejšie patogény asociované so septickou (pyogénnou) artritídou patria:
 • Staphylococcus aureus, Staphylococcocus epidermidis
 • Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes
 • Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis
 • E.coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Neisseria gonorhoae
 • Proteus mirabilis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella species
 • Bacteroides fragilis
Medzi nepyogénne mikroorganizmy spôsobujúce artritídu patria:
 • Borélie
 • Vírusy
 • Mykobaktérie

Základné rozdelenie septických artritíd:

 1. Negonokokové artritídy
 2. Gonokokové artritídy

Faktory ovplyvňujúce vývoj septickej artritídy:

 • Vek – u novorodencoch a detí je častá akútna forma polyartritídy sprevádzaná bakterémiou, u dospelých sa môže vyskytnúť gonokoková artritída
 • Pohlavie – diseminovaná gonokoková artritída je častejšia u menštruujúcich žien
 • Venózne užívanie drog
 • Trauma, chirurgický výkon, kĺbové náhrady
 • Imunokompromitovaný pacient, imunosupresívna liečba

Rizikové faktory:

 • Artritída v anamnéze: reumatoidná artritída, dnavá artritída, pseudodna
 • Charcotová artropatia
 • Kĺbové protézy
 • Intraartikulárna kortikoterapia, systémová kortikoterapia
 • Systémové autoimunitné ochorenia: systémový lupus erythematodes
 • Diabetes mellitus
 • Hypogamaglobulinémia
 • Vek nad 80 rokov

Klinický obraz

Na základe počtu postihnutých kĺbov:
 1. Monoartritída – väčšinou negonokokové pyogénne artritídy, najčastejšie postihnuté koleno
 2. Oligoartritída
 3. Polyartritída

Klinické príznaky zápalu:

 • Edém s erytémom kože nad postihnutým kĺbom
 • Výrazná bolesť
 • Triaška s horúčkou
 • Celková slabosť
 • Obmedzená hybnosť kĺbu
 • Skalený, hnisavý punktát z kĺbu
septická artritída ľavého kolena

Diagnostika

 • Klinický nález – zvýšená náplň v kĺbe
 • USG vyšetrenie
 • Kultivačný nález
 • Laboratórny nález – elevácia zápalových parametrov (leukocyty, CRP, prokalcitonín)

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • ATB najskôr empiricky (penicilín, makrolidy, cefalosporíny II. a III. generácie), neskôr podľa kultivácie a citlivosti
  • Analgetiká
 2. Chirurgická liečba – ak je neúspešná konzervatívna liečba
  • Incízia, drenáž, ev. laváž

Zdroj: Zdroje a literatúra