Buergerová choroba

Buergerova choroba (tromboangiitis obliterans) je panangiitída, teda zápalové ochorenie malých a stredne veľkých artérii horných a dolných končatín. Typicky sú postihnutí mladý muži, fajčiari, s nižším socioekonomickým statusom. Svojim prejavom sa toto ochorenie líši od ostatných zápalových ochorení tým, že chýbajú celkové známky zápalu, laboratórne nie sú zvýšené markery akútnej fázy zápalu, nie sú prítomné imunologické markery. Z tohto dôvodu je tvrdenie, že ide o vaskulitídu, pomerne sporné.

Vznik a relabs ochorenia súvisí s užívaním tabakových výrobkov. Pri chronickej ischémii dochádza k vzniku defektov na akrách končatín, často je následkom nepriaznivého priebehu nutná amputácia.

Klinický obraz

  • Defekty akrálnych častí končatín
  • Klaudikačné bolesti

Ochorenia sa prejavuje ischémiou akrálnych častí dvoch a viacerých končatín s následným vznikom defektov.

Terapia

  1. Konzervatívna liečba – analgetiká, absencia fajčenia
  2. Chirurgická liečba – sympatektómia
Lieky blokujúce pôsobenie endotelínu – bosetan (blokátor receptoru pre endotelín) je používaný v liečbe digitálnych ulcerácii pri sklerodermii, a podľa štúdie by mohol mať efekt aj pri TAO.

Zdroj: Zdroje a literatúra