Peritonitídy – delenie, príčiny, diagnostika, liečba

Peritonitída je lokalizovaný alebo difúzny zápal pobrušnice vyvolaný mikrobiálnou alebo chemicko-toxickou príčinou.

 • Resekabilná intraabdiminálna infekcia
  • Infekcia je lokalizovaná na resekabilný orgán – akútna apendicitída, akútna cholecystitída
  • Stav je možné vyriešiť resekciou/odstránením orgánu a následnou ATB terapiou
 • Neresekabilná intraabdominálna infekcia
  • Infekcia je lokalizovaná na neresekabilný orgán – perforovaná apendicitída s cirkumskriptnou peritonitídou

Klasifikácia

Podľa etiológie

 1. Primárna peritonitída – spôsobená mikroorganizmami zo zdroja mimo brušnej dutiny
  • Spontánna peritonitída u cirhotikov
  • Pneumokoková peritonitída u zanedbaných dievčat
  • Gonokoková peritonitída cez genitálny trakt
 2. Sekundárna peritonitída – spôsobená infekciou z porušeného alebo zapáleného orgánu
 3. Terciálna peritonitída – po intervenčných alebo chirurgických výkonoch
  • Pooperačná kontaminácia brušnej dutiny
  • Perforácia dutého orgánu
  • Dehiscencia anastomózy

Podľa vyvolávateľa

 1. Mikrobiálna peritonitída – pri perforácii GIT, najmä gramnegatívne baktérie
 2. Chemicko-toxická peritonitída – žlčová, urínová, chemická, biliárna

Podľa rozsahu

 1. Ohraničená (cirkumskriptná) peritonitída – lokalizovaná v okolí zdroja
 2. Difúzna peritonitída – rozšírená vo všetkých kvadrantoch

Podľa charakteru výpotku

 1. Serózna peritonitída
 2. Hnisavá peritonitída
 3. Sterkorálna peritonitída (najzávažnejšia)
 4. Biliárna peritonitída
 5. Urinózna peritonitída
 6. Chemická peritonitída

Podľa klinického priebehu

 1. Akútna peritonitída
 2. Chronická peritonitída

Etiopatogenéza

 • Per continuitatem – priamy prestup infekcie zo zapáleného orgánu
 • Perforácia GIT
 • Hematogénna cesta – metastatický infekt zavlečený krvnou cestou pri infekčných chorobách.

Najčastejšie zápalové NPB:

Diagnostika

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie brucha
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Diagnostická laparoskopia

anamnéze a klinickom vyšetrení celková schvátenosť, úľavová poloha, známky peritoneálneho dráždenia, defense muculaire, per rectum bolestivosť, znížený tonus sfinktera, axilorektálny rozdiel (Lennanderov príznak – rozdiel medzi teplotov v konečníku a axile je väčší ako 1,1°C) .

Laboratórne vyšetrenie s nálezom leukocytózy, zvýšené CRP, prokalcitonínu (amylázy v prípade pankreatitídy).

RTG vyšetrenie brucha v prípade podozrenia na perforáciu vredu, v obraze pneumoperitoneum.

USG vyšetrenie zobrazí voľnú tekutinu v brušnej dutine. Je potrebná diagnostická punkcia.

CT vyšetrenie je indikované pri nejasných prípadoch, kde odhalí pneumoperitoneum, voľnu tekutinovú kolekciu a zdroj infekcie. V dnešnej dobe pri dostupnosti CT prístroja ide o rutinné vyšetrenie.

Terapia

 • Širokospektrálne ATB
 • Dostatočná hydratácia i.v.
 • Analgetiká
 • Odstránenie poškodeného orgánu, sutura, resekcia, stómia
 • Peritoneálna toaleta, laváž a drenáž

Zdroj: Zdroje a literatúra