Náhla príhoda brušná (NPB)

Náhla príhoda brušná (prof. Jirásek – definícia) alebo všeobecne používaný názov akútne brucho je závažné ochorenia, ktoré vzniká náhle z plného zdravia a má veľmi rýchly priebeh. Bez včasnej liečby môžu človeka ohroziť na živote. Dôležitým kritériom pre následnú liečbu je rýchle, ale presné určenie základnej diagnózy. Všetky vyšetrenia sa musia robiť dôkladne a systematicky. Väčšinou je potrebný neodkladný operačný výkon.

Medzi najčastejšie príznaky patrí – bolesť brucha, nauzea, zvracaniezástava peristaltiky.

Klasifikácia

Neúrazové NPB

 1. Zápalové
  • Zápal ohraničený na vlastný orgán – akútna apendicitída, cholecystitída, pankreatitída
  • Zápal ohraničený s prechodom do okolia – cirkumskriptná peritonitída, abscesy
  • Zápal neohraničený – difúzna peritonitída, perforovaná gangrenózna apendicitída, perforovaný vred
 2. Ileózne
  • Mechanický ileus – obštrukčný, strangulačný
  • Neurogénny ileus – spastický, paralytický
  • Cievny ileus – uzáver a.mesenterica superior, v. mesenterica superior
 3. Krvácavé
  • Krvácanie z GIT – z pažeráka, žalúdka, duodena, TČ, HČ, rekta

Úrazové NPB

 1. Poranenie dutých orgánov
  • Perforačná peritonitída – perforácia žalúdka, duodena, TČ, HČ
  • Retroperitoneálna flegmóna
 2. Poranenie parenchymatóznych orgánov
  • Hemoperitoneum – poranenie sleziny, pečene, mezentéria
 3. Kombinácia – hemoperitoneum a perforačná peritonitída
 4. Abdominálny kompartmentový syndróm

Etiopatogenéza

Prehľad najčastejších príčin NPB:

Náhle ochorenie tráviacej sústavy
 • Akútna apendicitída
 • Perforácia gastroduodenálneho vredu
 • Ileus tenkého čreva
 • Ileus hrubého čreva
 • Inkarcerovaná hernia
 • Perforácia tenkého čreva, hrubého čreva
 • Meckelov divertikul, divertikulóza a divertikulitída
 • Zápalové ochorenia čreva
 • Gastroenteritída
 • Mezenteriálna lymfadenitída
 • Náhle krvácenie do GIT
Náhle ochorenie hepatobiliárneho systému a sleziny
 • Biliárna kolika
 • Akútna cholecystitída
 • Akútna cholangoitída
 • Akútna pankreatitída
 • Traumatická ruptura sleziny alebo pečene
 • Spontánna ruptura sleziny
 • Infarkt sleziny
 • Akútna hepatitída
 • Ruptura abscesu pečene
Pooperačné komplikácie po plánovaných a urgentných výkonoch
 • Pooperačné krvácanie
 • Obštrukcia
 • Dehiscencia anastomózy
 • Pooperačná pankreatitída
Abdominálne komplikácie na JIS
 • Akalkulózna cholecystitída
 • Akútny vred žalúdka a duodena s krvácaním
Náhle urologické ochorenia
 • Renálna kolika
 • Akútna pyelonefritída
 • Akútna urocystitída
 • Infarkt obličky
Náhle gynekologické ochorenia
 • Extrauterinná gravidita
 • Ruptura ovariálnej cysty
 • Torzia ovárii
 • Akútna adnexitída
 • Dysmenorhea
 • Endometrióza
Náhle cievne príhody
 • Náhla embólia a trombóza mezenterických tepien
 • Náhla trombóza mezenteriálnej žily
 • Ischemická kolitída
 • Angina abdominalis
 • Ruptura aneuryzmy brušnej aorty, a. lienalis, a. hepatica
 • Embólia bifurkácie brušnej aorty
 • Embólia a. renalis

Klinický obraz

Klinický obraz je charakterizovaný náhle vzniknutými subjektívnymi ťažkosťami a objektívnymi klinickými príznakmi.

Subjektívne ťažkosti

 • Bolesť brucha – najčastejší príznak
 • Zvracanie, nauzea a nechutenstvo
 • Zastavenie odchodu plynov a stolice
 • Dyzúria
 • Singultus

Objektívne príznaky 

 1. Celkové príznaky
  • Poloha pacienta – ležiac na chrbte/na boku s pritiahnutými DK
  • Vzhľad tváre (facies hippocratica) – bledosť tváre, perí, jazyka, akrálnych častí, suchý jazyk
  • Ikterus – pri hepatobiliopankreatických príhodách
  • Zvýšený pulz, pokles tlaku
  • Povrchové a zrýchlené dýchanie
 2. Lokálne príznaky
  • Pohľad – zástava dychovej vlny, vyklenutie brucha / vtiahnutie brucha, patologická žilová kresba, okolie pupka
  • Pohmat – bolestivosť brucha, svalové napätie (defense musculaire), patologická rezistencia
   • Lokalizácia bolesti
    • Pravé hypogastrium – apendicitída, adnexitída, perforácia Graafovho folikulu
    • Pravé hypochondium – cholecystitída
    • Ľavé hypogastrium – diverkulitída, apendicitída (Rovsingov príznak)
    • Difúzna bolesť celého brucha (defense musculaire)
     • Perforácia gastroduodenálneho vredu
     • Perforácia gangrenóznej apendicitídy
     • Perforácia žlčníka
     • Úrazové hemoperitoneum
     • Úrazová perforácia GIT
     • Transmigračná peritonitída
     • Prekážka v GIT
     • Ischémia GIT
     • Arteriálna okrúzia, venózna okrúzia
   • Intenzita bolesti
   • Miesta / difúzna bolesť
   • Rozsah svalového napätia
   • Lokalizácia rezistencie
  •  Poklep
   • Kvalita vyvolaného zvuku
   • Bubienkový (norma) – dilatované črevo
   • Skrátený – stiahnuté svalstvo, solídne ložisko, zápalový infiltrát, cysta, naplnený močový mechúr
   • Bolestivosť
  • Posluch
   • Peristaltika – diagnostika ileóznych stavov
    • Rytmus
    • Zvýšenie (hyperperistaltika)
    • Zníženie – cirkumskriptná/difúzna peritonitída, veľké krvácanie, únik žlče alebo moču do brucha, retroperitoneálny hematóm
    • Vymiznutie (mŕtve ticho) – črevná nepriechodnosť (ileus)
  • Per rectum – neoddeliteľná súčasť pri klinickom vyšetrení pacientov s NPB
   • Stav análneho sfinktera
   • Náplň a elasticita steny ampuly rekta
   • Stav cavum Douglasi
   • Bolesť na prednej stene – apendicitída
   • Bolesť na pravej stene – apendicitída (pelvicky uložený apendix)
   • Bolesť na ľavej stene – divertikulitída HČ
   • Vyklenutie a bolesť – absces, hemoperitoneum, pankreatický exsudát
Blumbergov príznak – postupný tlak ruky na brušnú stenu, pri náhlom uvoľnení tlaku spôsobí bolesť. Patognomický prínak pre zápal v brušnej dutine.
Rovsingov príznak – zatlačenie na brušnú stenu v ľavom hypogastriu, pri náhlom uvoľnení tlaku spôsobí bolesť v pravom hypogastriu.
Charekteristický príznak pre apendicitídu.
Pléniesovo znamenie – bolestivý poklep na brušnú stenu. Charakteristický príznak peritoneálneho dráždenia.

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o anamnestické údajefyzikálne vyšetrenie, na základe ktorých sa indikuje laboratórne vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovacími metódami, endoskopickými vyšetrovacími postupmi, ale aj miniinvazívnou chirurgickou intervenciou.

 1. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 2. Laboratórne vyšetrenie
  • Krvný obraz
   • Hematokrit
   • Hemoglobín 
   • Sedimentácia erytrocytov
   • Leukocyty
  • Biochémia
   • Urea + Kreatinín
   • Hepatálne testy – AST (Aspartátaminotransferáza), ALT (Alaninaminotransferáza), ALP (Alkalická fosfatáza), GMT (Gamaglutamyltransferáza) 
   • Amylázy a lipázy – len v prípade podozrenia na pankreatitídu 
   • Glykémia 
  • Moč – špecifická hmotnosť, erytrocyty, baktérie
  • Zápalové markery – CRP, prokalcitonín, pokles plazmatického Fe
  • Koagulačné testy – len u pacientov, ktorí sú indikovaní k príjmu na chirurgické oddelenie
  • Vyšetrenie podľa Astrupa
 3. RTG vyšetrenie
  • RTG hrudníka
  • RTG natív brucha – nesmie chýbať pri diagnostike NPB!
 4. Špeciálne vyšetrenia – indikované po prijatí na chirurgické oddelenie
  • Urografia – pri náleze hematúrie
  • USG vyšetrenie – cholecystolitiáza, cholecystitída, pankreatitída, aneuryzma brušnej aorty, voľná tekutina a vzduch, dilatácia črevných kľučiek
  • CT vyšetrenie – ideálne s kontrastnou látkou pri vylúčení renálnej insuficiencie
  • Radionuklidové vyšetrenie
  • Endoskopické vyšetrenie
  • Abdominocentéza a peritoneálna laváž
  • Diagnostická laparoskopia

USG vyšetrenie brucha dnes patrí k základným vyšetrovacím metódam už pri prvom kontakte s pacientom v urgentnej ambulanci. Pri NPB je pacient väčšinou prijatý na oddelenie už s hotovým RTG snímkom brucha, hrudníka a vyhotoveným USG vyšetrením skúseným radiológom!

Anamnéza

Anamnéza ochorenia

Bolesť – hlavný príznak NPB
 1. Charakter bolesti
  • Viscerálna bolesť (orgánová, vegetatívna)
   • Kŕčovité kontrakcie hladkej svaloviny
   • Roztiahnutie puzdra orgánu
  • Somatická bolesť (parietálna)
   • Dráždenie nástenného peritonea (peritoneum parietale)
   • Lokalizovaný alebo difúzny zápal
 2. Intenzita bolesti
  • Prudká, zničujúca
   • Perforácia GIT
   • Akútna pankreatitída
   • Strangulačný ileus
  • Silná
  • Slabá
  • Neobťažujúca
 3. Nástup bolesti a dĺžka trvania
  • Prudký, z plného zdravia
  • Postupný
 4. Lokalizácia, propagácia, presun bolesti
  • Pravý rebrový oblúk – Biliárna kolika
  • Ľavý rebrový oblúk a pásovite do chrbta – Pankreatitída
  • Pravý alebo ľavý subfrenický priestor – Absces
  • Pozdĺž močovodu do inguinálnej a genitálnej oblasti – Renálna kolika
 5. Súvislosť bolesti s pohybom, provokujúce faktory
Nauzea a zvracanie
 1. Frekvencia zvracania
  • Vysoký ileus
  • Ileus tenkého čreva
  • Ileus hrubého čreva
 2. Charakter zvratkov
  • Miserere – zvracanie fekulentne zapáchajúceho obsahu
  • Kávové usadeniny – žaludočná atónia
  • Hemateméza – krvácanie do GIT
Zmena odchodu plynov a stolice
 1. Zástava vetrov a stolice
  • Ileus
  • Zápal
 2. Hnačka
  • Akútna gastroenteritída
  • Akútna divertikulitída
  • Kolitída
  • Akútna apendicitída (vzácne)
 3. Patologická prímes stolice
  • Krv – meléna
   • Tmavá až čierna stolica – krvácanie z horného GIT
   • Červená krv v stolici (zmiešaná) – krvácanie z čreva
   • Červená krv na povrchu stolice – krvácanie z HČ, rekta, anusu
  • Hlien
   • Kolitída
   • Malignita v HČ
  • Krv s hlienom
   • Invaginácia (u detí) – malinové želé
   • Kolitída
   • Proktitída
   • Ischémia GIT
  • Acholická stolica
   • Obštrukcia žlčových ciest

Farmakologická s osobná anamnéza

 • Predchádzajúce operácie a choroby
 • Diabetes mellitus, transplantácie, orgánové zlyhanie
 • Lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť
 • Lieky ovplyvňujúce vnímanie bolesti a fyzikálny nález

Fyzikálne vyšetrenie

Celkové vyšetrenie

 1. Celkový vzhľad pacienta
  • Výživa
  • Hydratácia
  • Farba kože
  • Chôdza
 1. Poloha pri vyšetrovaní, na lôžku – pacient je strnulý, bez pohybu leží na chrbte/boku s pokrčenými nohami
 2. Vzhľad tvárefacies Hippocratica – peritonealis, strata lesku v očiach
 3. Pulz
  • Tachykardia – krvácanie, zápal
  • Bradykardia – Biliárna peritonitída (dráždenie n.vagus)
 1. Teplota
  • Norma – nezápalová NPB
  • Subfebrílie – na začiatku zápalových NPB
  • Febrílie – pokročilá zápalová NPB, absces, peritonitída
 1. Dychová frekvenciatachypnoe, ev. Kussmaulovo dýchanie pri ketoacidóze
 2. Krvný tlak
  • Hypertenzia – pri silnej bolesti
  • Hypotenzia – krvácanie, dehydratácia, pokročilá NPB
 1. Vyšetrenie srdca a pľúc

Vyšetrenie brucha

 1. Pohľad
  • Vymiznuté dýchacie pohyby – difúzna peritonitída
  • Usilovná peristaltika – mechanická prekážka v GIT
  • Jazvy
  • Hernie – umbilikálna, inguinálna, femorálna, inkancerovaná hernia
  • Tvar brucha
   • Distenzia brucha – ileus
   • Vpadnuté brucho – difúzna peritonitída
  • Sfarbenie kože
 1. Pohmat
  • Napätie brušnej steny a svalové napnutie (defense musculaire) – lokaliz./difúzna peritonitída
  • Známka peritoneálneho dráždenia (Blumberg, Rovsing, Plénies)
  • Miesto maximálnej bolestivosti
  • Hmatná rezistencia
 1. Poklep (diferencovaný bubienkový je norma)
  • Bubienkový – plyn v dutine, dilatované črevo
  • Stemnený – tekutina, solídne ložisko
  • Bolestivý – Pléniesovo znamenie
 1. Posluch (všetky 4 kvadranty)
  • Zosilnená peristaltika (prekážka) – mechanický ileus
  • Zvuk padajúcej kvapky (pohyb plynu v tekutine v čreve) – mechanický ileus
  • Šplechot pri poklepe prstom – dilatovaný žalúdok
  • Ticho v bruchu (vymiznutie peristaltiky) – paralytický ileus, neskorá fázy mechanického ileu
 1. Per rectum
  • Vzhľad análnej krajiny – afekcia, absces, fistuly
  • Tonus sfinktera
   • Zvýšený – peritonitída
   • Znížený – fisura, zápal
  • Stena ampuly – pátrať po tumore, rezistenciách
  • Douglasov priestor
   • Norma – bez pozoruhodností
   • Patológia – vyklenutie, bolestivosť (výpotok, absces)
  • Prostata
   • Veľkosť
   • Tvar
   • Konzistencia
  • Obsah ampuly
   • Kvalita
   • Zápach
   • Prímes
Príznaky peritoneálneho dráždenia
 1. Defense musculaire doskovitá tuhá brušná stena pri pohmate (peritonitída) 
 2. Pléniesovo znamenie – bolesť pri poklepe v pravom dolnom kvadrante brucha (akútna apendicitída) 
 3. Blumbergov príznak – bolesť pri hlbokej palpácii s prudkým uvoľnením tlaku na brušnú stenu v pravom dolnom kvadrante brucha (akútna apendicitída)
 4. Rowsingov príznak – bolesť v pravom dolnom kvadrante pri pohmate na opačnej strane brušnej steny
 5. Psoatický príznak – bolesť pri hyperextenzii pravej dolnej končatiny v polohe na ľavom boku (retrocekálna apendicitída)  
 6. Obturátorový príznak – bolesť pri abdukci, flexii a vnútornej rotácii prevej dolnej končatiny v polohe na ľavom boku (pelvická apendicitída)
 7. Döhlerov príznak – označuje distančne počuteľné, nebolestivé, škvrkajúce zvuky céka pri hlbokej palpácii v pravom dolnom kvadrante laterálne
  • pozitívny – škvrkanie je počuteľné a nebolestivé = nejedná sa o akútnu apendicitídu
  • negatívny – škvrkanie nie je počuteľné = akútnu apendicitídu alebo inú NPB nevylučuje, ani nepotvrdzuje, a je potrebné pacienta dovyšetriť!
 8. Murphyho príznak – bolesť na vrchole inspíria pri ruke priloženej pod pravý rebrový oblúk (akútna cholecystitída)
 9. Bolesť Douglasového priestoru
 10. Oehleckerovo znamenie – bolesť propagujúca do ramena (výpotok/absces v subfréniu)

Laboratórne vyšetrenie

Krvný obraz
 1. Leukocyty
  • Leukocytóza – akútny zápal, počiatočná fáza krvácania
  • Leukopénia – rozvoj SIRS, gramnegatívna infekcia
 2. Hemoglobín, hematokrit
  • Zvýšený – dehydratácia
  • Znížený – krvácanie
 3. Diferenciálna rozpočet
  • Posun doľava (tyčky, segmenty) – akútny bakteriálny zápal
Biochémia
 1. Eletrolyty, urea, kreatinin, glykémia
 2. Orgánové enzýmy
  • Amyláza a lipáza – elevácia pri pankreatitíde
  • Bilirubín, ALT, AST, ALP, GMT – hepatopatia a biliárna patológia
   • ALT a AST – elevácia pri rozpade hepatocytov – ochorenie pečene
   • ALP a GMT – elevácia pri stáze žlče – konkrement, tumor v priebehu žlčovodu
  • CK, CK-MB, Troponin – elevácia pri akútnom infarkte myokardu
 3. Proteíny akútnej fáze (CRP, prokalcitonín)
Moč chemicky a sediment – urologické ochorenia
Koagulačné parametre a krvná skupina – v prípade krvácania alebo pred operačným výkonom

Zobrazovacie metódy

 1. RTG vyšetrenie – nativní snímok brucha, ideálne v stoji
  • Ileózny stav – hladinky v kľučkách čreva
  • Pneumoperitoneum – volný vzduch v podbráničnom priestore
 2. USG vyšetrenie
  • Žlčník – cholecystolithiaza, cholecystitída , polyp, tumor
  • Žlčové cesty – dilatácia intra-/extrahepatálnych žlčovodov, choledocholithiaza, tumor , aerobilia
  • Obličky – dilatácia panvičkového systému, nefrolithiaza, cysty, tumor
  • Močové cesty – ureterolithiaza, dilatácia močovodu
  • Tenké črevo – zápal čreva pri terminálnej ileitíde (m. Crohn)
  • Hrubé črevo – zápal pri kolitíde, divertikulitíde, m. Crohn, tumor
  • Apendix – apendicitída
  • Uzliny – mezenteriálna lymfadenitída
  • Pankreas – presiaknutie v okolí pankreasu pri pankreatitíde (ojedinele)
  • Pečeň, slezina – ruptura, lacerácia, tumor
  • Vena portae – tromboza
  • Aorta – aneuryzma, disekcia
  • Ovarium – ruptura ovariálnej folikulárnej cysty
  • Dutina brušná – voľná tekutina
 3. CT vyšetrenie
  • Natívne CT vyšetrenie
  • CT vyšetrenie s kontrastnou látkou
  • CT angiografia – cievny ileus, tromboembólia mezenterialneho riečiska, syndróm AMS

Endoskopické metódy

 1. Ezofagogastroduodenoskopia – krvácanie do horného GIT, vysoký ileus
 2. Kolonoskopia – krvácanie do dolného GIT
 3. ERCP vyšetrenie – ochorenia žlčových ciest a pankreasu

Zdroj: Zdroje a literatúra