Dekubity – patogenéza, prevencia, ošetrovanie

Dekubity – patogenéza, prevencia, ošetrovanie

Dekubit (preležanina/tkanivový vred) je lokalizovaná oblasť bunkového poškodenia (nekróza kože a podkožného tkaniva) spôsobená poruchou mikrocirkulácie a z nej vyplývajúcej hypoxie tkaniva.

Vznikajú na predilekčných miestach, najmä pri poruchách kožnej citlivosti, výživy (kachexia, obezita), zníženým prekrvením tkaniva, nevhodne priloženým dlahám a obväzov. Predilekčným miestom sú časti na povrchu tela, kde je kosť uložená tesne pod kožným krytom alebo kde pôsobí trvalý tlak na kožu. Objavujú sa zvyčajne za 1 – 2 hodiny od začiatku pôsobenia tlaku, často v bezprostrednej poúrazovej perióde. Ich výskyt súvisí s nedostatočnou ošetrovateľskou starostlivosťou.

Predilekčné miesta vzniku dekubitov:
 • Sakrálna oblasť – krížová kosť (os sacrum)
 • Kokcygeálna oblasť
 • Päty (calcaneus), lakte (olecranon), lopatky
 • Okcipitálna oblasť
 • Oblasť veľkých trochanterov, epikondylov, členkov

Klasifikácia

Klasifikácia dekubitov z hľadiská štádia podľa Torranca.

 1. Štádium – prekrvenie so zblednutím (koža je červená, ale nedochádza k poruche mikrocirkulácie)
 2. Štádium – neblednúce prekrvenie (koža je červená a mierne prominuje, môže dôjsť k povrchovému poškodeniu kože)
 3. Štádium – ulcerácia kože cez celú dermis až na rozhranie subkutánnej fascie
 4. Štádium – ulcerácia subkutánnej fascie, vred je rozšírený do podkožia, dochádza k postihnutiu svalov, ktoré sú zapálené a opuchnuté
 5. Štádium – nekróza svalu (odumretie svalového tkaniva spojené s infekciou, hnilobný zápach, zvyšky tkaniva majú žltozelenú farbu)

Etiopatogenéza

 • Zvýšený tlak
 • Štiepenie
 • Trenie
 • Exsudatívne poranenie

Faktory ovplyvňujúce vznik dekubitov:

 • Vlhkosť – pri inkontinencii moču, stolice
 • Imobilizácia – porucha vedomia, plégia
 • Poruchy CNS – porucha inervácia predilekčných miest
 • Vek – vyšší vek, nižšia regeneračná schopnosť
 • Stav výživy – strata hmotnosti, strata podkožného väziva, svalová atrofia
 • Telesná teplota – urýchlenie metabolizmu buniek, zvýšenie spotreby kyslíka tkanivom, hypoxia predilekčných miest

Terapia

 • Starostlivosť o hygienu
 • Lokálne ošetrenie rany
 • Nekrektómia
 • ATB
 • Analgetiká

Ak vznikne na začiatku suchý dekubit, treba udržiavať suchú nekrózu, ktorá by sa nemala predčasne odstraňovať, pretože zároveň plní funkciu sterilného obväzu. Nekrózu je možné odstrániť až po spontánnej demarkácii.

Odstránenie nekrózy až do zdravého tkaniva, pričom je potrebné udržiavať dôkladnú hemostázu. Keď sa obnaží sval, fascia, periost a kosť, je nutné tieto tkanivá chrániť pred infekciou antiseptickými roztokmi alebo výplňami.

Veľké dekubity, ktoré majú príznaky celkovej infekcie, je potrebné pomocou incízii a kontraincízii ošetrit, teda evakuovať prípadnú kolekciu infikovaného, väčšinou anaeróbne páchnuceho tkaniva a celkovo podávať ATB.

Pri malých dekubitoch sa odstraňuje nekróza okamžite a rana sa čistí fyziologickým roztokom (hemodynamický debridement), čo slúži na mechanické odstránenie zvyšku nekróz, krvných zrazenín a hnisu.

Okolie rany chrániť pred maceráciou.

Malú sekréciu zo spodiny dekubitu možno ošetriť nasucho alebo navlhko:

 1. Suché krytie rany
  • Slúži na pohlcovanie presiaknutej krvi alebo sekrétu
  • Lepšie sú obväzy napustené peruánskym a višnevského balzamom (nevýhoda textílnych je že priľnú k spodine rany
  • V súčasnosti je výhodný inadine (Johnson-Johnson) – obväz impregnovaný vo vode rozpustnou masťou s jódom
 2. Vlhké krytie rany
  • Urýchľuje proces hojenia (angiogenézu, odbúravanie nekrotických tkanív a fibrínu, tvorbu granulačného tkaniva, bráni vzniku krúst v rane, nepoškodzuje nový epitel)
 • Hydrogél – sú impregnované do gáz, fólii, prípadne sú amorfné; udržiavajú vlhké prostredie
 • Algináty vápnika – vyrobené z morských rias, do dekubitu v suchom stave a následne reagujú s krvou
 • Hydrokoloidy – priľnavé obväzy, absorbujú väčšie množstvo exsudátu
 • Hydropolymérové krytie – použitie na malé neinfikované rany s malou sekréciou
 • Xerodressingy – uprostred je aktívne uhlie a používajú sa po mechanickom očistení
 • Enzymatické prostriedky – rozkladajú nekrózy na spodine dekubitu
 • Polarizované svetlo (400 – 2 000 nm)

Prevencia

 • Polohovanie pacienta každé 2 hodiny
 • Molitánové podložky
 • Podložky zo syntetického materiálu (napr. Dekuba)
 • Matrace plnené vodou alebo vzduchom
 • Vankúše (vzduchové, gélové)
 • Antidekubitor – podložka so systému trubíc, v ktorých sa striedavo mení tlak pomocou kompresoru

Zdroj: Zdroje a literatúra