Úrazová náhla príhoda brušná

Náhla príhoda brušná (prof. Jirásek – definícia) alebo všeobecne používaný názov akútne brucho je závažné ochorenia, ktoré vzniká náhle z plného zdravia a má veľmi rýchly priebeh. Bez včasnej liečby môžu človeka ohroziť na živote. Dôležitým kritériom pre následnú liečbu je rýchle, ale presné určenie základnej diagnózy. Všetky vyšetrenia sa musia robiť dôkladne a systematicky. Väčšinou je potrebný neodkladný operačný výkon.

Medzi najčastejšie príznaky patrí – bolesť brucha, nauzea, zvracaniezástava peristaltiky.

Klasifikácia

  1. Poranenie dutých orgánov
    • Perforačná peritonitída – perforácia žalúdka, duodena, TČ, HČ
    • Retroperitoneálna flegmóna
  2. Poranenie parenchymatóznych orgánov
    • Hemoperitoneum – poranenie sleziny, pečene, mezentéria
  3. Kombinácia – hemoperitoneum a perforačná peritonitída
  4. Abdominálny kompartmentový syndróm

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o anamnestické údajefyzikálne vyšetrenie, na základe ktorých sa indikuje laboratórne vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovacími metódami, endoskopickými vyšetrovacími postupmi, ale aj miniinvazívnou chirurgickou intervenciou.

Ostatné platí ako pri neúrazových NPB.

Zdroj: Zdroje a literatúra