Aneuryzmy aorty

Aneuryzma je označenie lokalizovaného rozšírenia tepny presahujúci viac ako 50% predpokladaného priemeru tepny v danej úrovni. Ektázia je rozšírenie tepny, ktoré nedosahuje viac ako 50% priemeru. Priemer tepny je ovplyvnený vekom, pohlavím, celkovým vzrastom a inými faktormi. Pokiaľ rozšírenie tepny postihuje celú jej dĺžku, nie teda segment cievy, ide o tzv. arteriomegáliu.

Aneuryzmou aorty (AA) označujeme lokalizované rozšírenie:

Patogenetické rozdelenie AA:

Kongenitálna AA

  • Marfanov syndróm
  • Ehlers-Danlosov syndróm
  • Idiopatická nekróza medie
  • Loeys-Dietzov syndróm
  • Aneurymo-osteoartritický syndróm
  • Turnerov syndróm

Získaná AA

  • Ateroskleróza
  • Vaskulitídy
  • Posttraumatická AA
  • Postenotická AA
  • Postpunkčná AA
  • Embolicko-septická AA

Loeys-Dietzov syndrom je AD dedičné ochorenie, mutácia génu pre receptor transformujúci rastový faktor b (TGFBR1 a 2)

Zdroj: Zdroje a literatúra