Flegmóna a absces

Flegmóna a absces

Flegmóna

Flegmóna je neohraničený zápal/infekcia, ktorá sa šíri kožou, podkožím a inými mäkkými tkanivami (spojivom aj tukom). Obsahuje málo hnisu, ale býva prítomný značný edém tkaniva. Na koži sa flegmóna manifestuje začervenaním s lividným nádychom, presiaknutím, ktoré je palpačne bolestivé, neostro ohraničené, teplé, často obmedzuje hybnosť časti končatiny alebo celej  končatina. Šírenie flegmóny je charakterizované progresiou týchto zmien.

Flegmóny väčšieho rozsahu sa môžu ohraničiť a abscedovať. Patrí taktiež medzi pooperačné komplikácie hojenia rán. Najčastejšie je spôsobená stafylokokovoustreptokokovou infekciou.
Pri ústupe infekcie sa napnutá koža scvrkáva, farebné zmeny, bolesť a porucha funkcie ustupuje.

Klinický obraz:
 • Erytém
 • Edém
 • Bolesť
 • Horúčka
 • Zimnica

Absces

Absces je dutina vyplnená hnisom a ohraničená pyogénnou membránou. Pokiaľ nie je drénovaný, môže perforovať do telovej dutiny a zapríčiniť sepsu alebo sa vyprázdniť na povrch tela fistulou po perforácii kože alebo dutého orgánu. Môže ohlodať stenu cievy a privodiť krvácanie, alebo pôsobiť ako expanzívny proces.

 1. Akútny absces
 2. Chronický absces – ohraničený pyogénnou membránou
Klinický obraz:
 • Horúčka
 • Nechutenstvo
 • Bolesť

Terapia

Flegmóna

 • Antibiotická liečba – cefalosporíny IV. Generácie, karbapenémy
 • Lokálne aplikovať protizápalové zábaly – Polysan, Višněvskeho balzam

Absces

 • Incízia, preplach betadinom a drenáž

Ak nenastane pri liečbe ATB do 72 hodín zlepšenie, môžeme očakávať vznik abscesu alebo nekrózy, čo vyžaduje incíziudrenáž. Je potrebná široká incízia, starostlivosť o otvorenú ranu a širokospektrálne ATB a ranu preplachovať denne betadinom.

Zdroj: Zdroje a literatúra