Hemothorax

Hemothorax je prítomnosť krvi v pleurálnej dutine. Môže vzniknúť podobne ako pneumothorax – iatrogénne, úrazovo alebo spontánne. Pri objemovo väčších hemotoraxoch (>1000 ml) sa nedokáže celý obsah resorbovať, zostanú na pľúcach depozity fibrínu, ktoré sa postupne organizujú a vzniká fibrothorax.

Etiopatogenéza

 1. Traumatický hemotorax
 2. Iatrogénny hemotorax
  • Pooperačný hemotorax
  • Po punkcii pleury a pľúc
  • Komplikácia kanylácie v. subclavia
 3. Spontánny hemotorax
  • Pleurálne ochorenia – Tumory, MTS, endometrióza
  • Pľúcne ochorenia – Neoplázie, MTS, pľúcna embólia s infarktom pľúc, Subpleurálne AV malformácie, sekvestrácia pľúc, gangréna pľúc, hereditárna hemoragická teleangiektázia
  • Poruchy zrážania krvi – zle kontrolované INR, trombocytopénia, hemofília
  • Ruptura aneuryzmy aorty
  • Brušné ochorenia – pankreatitída, hemoperitoneum

Klinický obraz

 • Dyspnoe
 • Tlak na hrudníku
 • Bolesť na hrudníku (niekedy)
 • Synkopy
 • Hemoragický šok

Diagnostika

 • Anamnéza
 • Fyzikálne vyšetrenie – skrátený poklep, oslabené dýchanie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Punkcia pleurálnej dutiny
RTG: ľavostranný tenzný hemothorax s deviaciou trachey do pravej strany – po strelnom poranení brokovnicou. Kovový fragment (brok) nad krčkom 7. rebra vľavo.

Na RTG snímke sa hemotorax prejaví pleurálnym zatienením – ničím sa nelíši od pleurálneho výpotku. Rozhodujúce je získanie vzorky pleurálneho obsahu punkciou. Je potrebné monitorovanie periférneho TK a pulzu, dynamiky krvného obrazu a objemové straty.

Terapia

 • Náhrada krvných strát
 • Drenáž
 • Torakotómia

Pleurálna dutina sa drénuje trubicovým drénom. Ak krvácanie pokračuje, je potrebné pristúpiť k torakotómii. Prvotné odsatie môže byť aj 1500 ml, ak krvácanie nepokračuje, tak je dostačujúca drenáž.

Indikácia pre torakotómiu:

 • Krvácanie viac ako 250 ml/h po dobu 3 hodín
 • Krvácanie dosiahne objem 1000 ml/6 hod.

Zdroj: Zdroje a literatúra