Poranenia šliach ruky

Pre správnu funkciu zápästia a ruky je dôležitý neporušený muskulotendinózny aparát. Ten môžeme všeobecne podľa lokalizácie rozdeliť na skupinu flexorov a extenzorov.

Poranenie šliach flexorov

Vznikajú najčastejšie pri kontakte s ostrými predmetmi (nôž, sklo), alebo ako devastačné alebo amputačné poranenie (píla). Ak sú prsty v čase poranenia flektované, nemusí byť pri revízii rany poškodenie šľachy viditeľné, pretože lézia šlachy je lokalizovaná proximálne od kožnej rany. Preto je zásadné klinické vyšetrenie šliach.

 • Vyšetrenie flexie zápästia
 • Vyšetrenie funkcie povrchových a hlbokých flexorov jednotlivých prstov bez odporu aj proti odporu

Terapia

Vzhľadom k rozdielnej stratégii operačnej liečby a pooperačného režimu sa poranenie flexorov trojčlánkových prstov rozdeľuje podľa lokalizácie do 5 zón.

zóny poranenia šliach flexorov

Chirurgická liečba:

 1. Sutura pozdĺžnymi stehmi veľkosti 3-0 až 4-0
 2. Sutura cirkulárnymi stehmi za epitendineum veľkosti 5-0 až 6-0
 3. Fixácia ruky dlahou alebo ortézou na dobu 6 týždňov

V ideálnom prípade je fyzioterapia zahájená od druhého pooperačného dňa pomocou Kleinertovej adhézie a vedie k rýchlejšej obnove funkcie šľachy.

Poranenie šliach extenzorov

Na rozdiel od flexorov nedochádza k tak významnej retrakcii šľachy a oba pahýly šľachy sú väčšinou dobre identifikovateľné v primárnej rane.

Terapia

Chirurgická liečba:

 1. Sutura pozdĺžnymi stehmi
 2. Obšitie cirkulárnymi stehmi
 3. Fixácia ruky dlahou alebo ortézou na dobu 6 týždňov

V prípade poranenia dorzálnej aponeurózy je vhodnejšia sutura pokračujúcim stehom.

Kladivkovitý prst

Kladivkovitý prst vzniká najčastejšie násilnou flexiou v distálnom interfalangeálnom (DIP) kĺbe, pri ktorej dôjde k odtrhnutiu úponu šľachy od distálneho článku. Pacient nie je schopný aktívne extendovať koncový článok prstu. Niekedy môže byť spolu so šľachou vytrhnutá úponová časť z bázy distálneho článku.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Fixácia DIP kĺbu v extenzii
 2. Chirurgická liečba – dislokované kostné fragmenty s rizikom kĺbnej inkongruencie
  • Osteosyntéza

Poranenie stredného pruhu aponeurózy v oblasti proximálneho interfalangeálneho (PIP) kĺbu môže byť často prehliadnuté pri nedokonalej revizii kožnej rany. V tomto prípade hrozí palmárna dislokácia oboch postranných pruhov aponeurózy a výsledkom je potom tzv. deformita knoflikovej dierky, pri ktorej je stredný článok prstu flektovaný ťahom flexorov a distálny článok je extendovaný. Liečba je náročná a dochádza k trvalému obmedzeniu funkcie prstu.

Zdroj: Zdroje a literatúra