Poranenia chrbtice – všeobecne

Na chrbtici sa vyskytujú rôzne poranenia od distorzie chrbtice cez zlomeniny chrbtice, prípadne aj zvláštne poranenia typu Whiplash injury (ťažká distorzia krčnej chrbtice – poranenie mäkkých tkanív). Vzhľadom k anatomickej stavbe dochádza pri poranení chrbtice k poraneniu jednotlivých štruktúr:

 • Poranenia väzov
 • Poranenia kostí
 • Kombinované poranenia

Význam z hľadiska vzniku zlomenín má taktiež kvalita kostného tkaniva, ktorá najviac ovplyvňuje aj typ zlomeniny. Rovnako sú zlomeniny aj v dôsledku patologických zmien v oblasti chrbtice – tumorózny proces, MTS.

Pre normálnu funkciu chrbtice je potrebná jej stabilita. Stabilita je stav, kedy pri fyziologickej záťaži nedochádza k deformáciám alebo k excesívnemu či abnormálnemu pohybu v pohybovom segmente a tým sú chránené nervové štruktúry. Z tejto definície sa odvíja aj posudzovanie stability alebo nestability danej zlomeniny.

 1. Akútna nestabilita – stav, ak vo včasnom období po úraze hrozí ďalšia dislokácia úlomkov, ktoré ohrozujú nervové štruktúry
 2. Chronická nestabilita
 3. Temporálna kostná nestabilita
 4. Permanentná ligamentózna nestabilita

Klasifikácia

Z praktického hľadiska sa rozlišujú 2 základné skupiny zlomenín:

 1. Zlomeniny krčnej chrbtice
 2. Zlomeniny torakolumbálnej chrbtice

Etiopatogenéza

 • Pád z výšky
 • Dopravná nehoda
 • Športové poranenie
 • Predklonenie – najmä u pacientov s osteoporózou
 • Epileptické záchvaty

Prvá pomoc

Je potrebné pri poranení chrbtice prispôsobiť manipuláciu s pacientom. Transport na tvrdej podložke, v polohe na chrbte s hlavou zabezpečenou proti pohybu.

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

Ak je pacient pri vedomí, tak pri klinickom vyšetrení treba pátrať po príčine úrazulokalizovať miesto bolesti.

RTG natívna snímka v dvoch projekciách postihnutej oblasti.
CT vyšetrenie je suverénna metóda pri väčšine zlomenín. Určí nie len typ zlomeniny, ale pomôže posúdiť stav miechového kanálu.

Terapia

 • Repozícia a trvalá stabilizácia
 • Dekompresia nervových štruktúr
 • Korzety, ortézy, fixácia

Cieľom terapie je obnoviť nosnú, pohybovú a protektívnu funkciu chrbtice, vrátane obnovenia funkcie nervových štruktúr. Konzervatívna liečba zahŕňa funkčnú terapiu, nasadenie ortézy, korzetov, fixáciu chrbtice.

Zdroj: Zdroje a literatúra