Pooperačná starostlivosť

Po ukončení operácie je nutné, aby bol pacient pod neustálym intenzívnym dohľadom. Pri dlhotrvajúcich a náročných operačných výkonoch sú pacienti umiestňovaný na jednotku intenzívnej starostlivosti, prípadne do reanimačnej izby alebo na oddelenie ARO.

Bezprostredná zdravotná starostlivosť trvá:
 • 2 hodiny pri nekomplikovaných operáciách
 • 6 hodín po komplikovaných alebo náročných výkonoch

Anesteziologická starostlivosť:

Starostlivosť o pacienta do:

 • Návratu obranných reflexov
 • Návratu spontánneho dýchania
 • Stabilizácie krvného obehu

Do chorobopisu sa zapisujú jednotlivé informácie:

 • Ordinácia liekov
 • Infúzne roztoky
 • Transfúzne roztoky
 • Pokyny ohľadom polohy pacienta, preväzu operačnej rany, starostlivosť o drény

Pacient má byť z ARO na oddelenie prevezený pri vedomí a stabilizovaný.

Starostlivosť na chirurgickom oddelení:

 • Sledovanie diurézy
 • Sledovanie obnovenia pasáže čriev (peristaltiky)
 • EKG, frekvencia, TK, oxymetria, dychová frekvencia, TT, kapnometria
 • Výdaj do drénu, charakter exsudátu (sangvinolentný, serózny, serosangvinolentný, purulentný, biliárny atď.)
 • Preväzy rán, povyťahovanie drénov (2 – 3 cm / deň)

Zdroj: Zdroje a literatúra