Stenózy priedušnice

Trachea je súčasťou dýchacích ciest, nadväzuje na hrtan (larynx) pod prstencovou chrupkou približne vo výške 6. krčného stavca. Kaudálne smeruje do hrudníka cez apertura thoracis superior, pokračuje do úrovne 4.-5. hrudného stavca, kde končí vo forme bifurkácie trachey, a delí sa na pravú a ľavú priedušku (bronchus). Je tvorená chrupavkami v tvare podkovy, v zadnej časti nie sú uzavreté a ich konce prekrýva membrána. Jednotlivé prstence sú spojené prostredníctvom ligamenta anularia.

Stenóza priedušnice

Stenóza trachey je veľmi závažný patologický stav, ktorý sa prejavuje stridorom, dýchavičnosťou až respiračnou insuficienciou. K zúženiu dochádza pri samotnom ochorení trachey alebo útlakom z okolia.

Etiopatogenéza

 1. Vrodená stenóza trachey – býva združená z inými anomáliami dýchacích ciest
 2. Získaná stenóza trachey
  • Malígna stenóza
  • Benígna stenóza
  • Postintubačnáposttracheostomická stenóza
  • Posttraumatická stenóza
  • Tracheomalatická stenóza
  • Expiračná stenóza

Etiológia iatrogénnej – postintubačnej stenózy:

 • Tlak balóniku kanyly
 • Nesprávne zvolená veľkosť tracheostomickej kanyly
 • Páčenie kanyly ramenom ventilátora

V súvislosti s používaním intubačných a tracheostomických kanýl a rizikom vzniku stenóz je nebezpečný vysoký tlak balóniku kanyly a stagnácia sekrétu nad ním. Vysoký tlak v balóniku vedie k ischémii sliznice s následným vznikom ulcerácie s jazvením a to vedie k stenóze.

Tracheomalácia spôsobuje funkčnú stenózu trachey. Ide o stratu pevnosti chrupavky trachey, pri ktorej vzniká kolaps dýchacích ciest pri dýchaní. Najčastejšou príčinou vzniku tracheomalácie je dlhodobá intubácia a tracheostómia.

Expiračná stenóza trachey je spôsobená prolapsom pars membranacea trachey do jej lumenu, tak že ho zužuje až uzatvára, najmä pri kašli a úsilnom dýchaní. Príčina nie je známa.

Klinický obraz

 • Dyspnoe
 • Stridor
 • Respiračná insuficiencia

Rozvoj ochorenia môže byť postupný, nakoľko stenóza môže byť dlho kompenzovaná. Postupne sa objavuje dyspnoe pri námahe a s progresiou zúženia pribudne dyspnoe aj v pokoji. Stenóza na 4 – 5 mm je kritická a ventilácia je možná v úplnom pokoji pacienta.

Diagnostika

 • Anamnéza
 • CT vyšetrenie
 • Bronchoskopia

anamnéze treba pátrať po predchádzajúcich intubáciach pri operácii, dlhodobej intubácii, tracheostómii a predchádzajúcich úrazoch. CT vyšetrenie poskytuje informácie o lokalizácii a rozsahu stenózy a o zmenách v okolí zúženej trachey. Bronchoskopia je indikovaná pri diagnostike, asistencii pri operácii, v sledovaní výsledkov liečby, ev. pri imlantácii stentu do miesta zúženia.

CT hrudníka – sagitálne: stenóza priedušnice

Terapia

 1. Fowlerová poloha, oxygenoterapia, sedatíva a transport na špecializované pracovisko
 2. Tracheostómia – pri subglotickej stenóze
 3. Rigidná bronchoskopia s dilatáciou stenózy a intubáciou cez stenotický úsek
 4. Chirurgická liečba – v prípade stabilizácie pacienta
  • Cirkulárna resekcia trachey
   • Stenóza horného úseku – krční prístup
   • Stenóza dolného úseku – pravostranná posterolaterálna torakotómia
  • Dlahovanie silikónovou Montgomeryho T-kanylou
  • Endoskopické ošetrenie laserom

Zdroj: Zdroje a literatúra