Subarachnoidálny hematóm

Subarachnoidálny hematóm = krvácanie do likvorových ciest medzi Arachnoideapia mater.

Etiopatogenéza

 • Ruptura aneuryzmy (85%)v oblasti Willisovho okruhu (najmä a.communicans anterior, a. communicans posterior)
  • Vyvolávateľ: fyzická aktivita, koitus, rozčúlenie, defekácia
 • Trauma hlavy (často spojená s kontúziou)
 • AV malformácia
 • Nekontrolovaná terapia antikoagulanciami
 • Koagulopatie
 • Nekorigovaná arteriálna hypertenzia
 • Amyloidná angiopatia
 • Primárna vaskulopatia

Klinický obraz

 • Bolesť hlavy
 • Nauzea, zvracanie
 • Fotofóbia a fonofóbia
 • Meningeálny syndróm
 • Krátka porucha vedomia
 • Somnolencia až sopor
 • Psychomotorický nepokoj, agresivita, negativizmus

Ininiciálne môže byť krátka porucha vedomia. Bolesť hlavy sa objaví počas sekúnd a môže byť veľmi intenzívna. Lokalizovaná je obojstranne, niekedy s maximom okcipitálnej oblasti. Bolesť je ďalej sprevádzaná nauzeou , zvracaním , fotofóbiou a fonofóbiou. Počas minút až hodín sa rozvíja meningeálny syndróm. Chorí sú často zmätení, časť chorých je v somnolencii až v sopore, niekedy môže naopak dominovať psychomotorický nepokoj, agresivita, negativizmus.

Diagnostika

 • CT vyšetrenie
 • Lumbálna punkcia – oxyhemoglobín, Ery, ↑ bielkoviny, bilirubín

CT vyšetrenie stanoví diagnózu nálezom nahromadenej krvi v subarachnoidálom priestore. Asi v 5% v prvých 24 hodín od krvácania nie je preukázateľné subarchanoidálne krvácanie.

Typickým likvorovým nálezom je nález oxyhemoglobínu pri jeho spektrofotometrickom vyšetrení. Ďalej je v náleze ↑ bielkovina a v cytologickom vyšetrení 1 000 – 100 000 erytrocytov. Od 3.-4. dňa je v náleze fagocytóza erytrocytov a pri spektrofotometrii maximum bilirubínu.

CT hlavy: subarachnoidálny hematóm

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
 2. Chirurgická liečba

Konzervatívna liečba je indikovaná, ak sa nález aneuryzmy pri panangiografii nepreukáže. Spočíva v podávaní opiátov proti bolesti a mukolytiká.

Chirurgická liečba je indikovaná pri náleze aneuryzmy panangiografickým vyšetrením.

 1. Klipovanie aneuryzmy (clipping)
  alebo
  Vyplnenie dutiny aneuryzmy špirálou pri (coiling)
 2. Pokoj na lôžku, analgetika, antiemetiká

Zdroj: Zdroje a literatúra