Hospitalizmus

Hospitalizmus

Hospitalizmus je negatívnou reakciou na hospitalizáciu a prejavuje sa určitými príznakmi:

 • pasivita
 • strnulosť
 • pocit únavy
 • nezáujem
 • ľahostajnosť
 • nechuť do akejkoľvek činnosti
 • strach
 • úzkosť

V krajných prípadoch vedie k odmietaniu liečby, keď pacient neparticipuje na procese liečby. Hospitalizmus najčastejšie postihuje deti, ktoré počas hospitalizácie môžu zaostávať vo vývine, môžu strácať novšie návyky, alebo prejdú do regresie, keď reagujú skľúčenosťou, plačom, hnevom, protestmi, negativizmom, stereotypnými pohybmi.

Prevencia hospitalizmu

Faktory prevencie hospitalizmu sú objektívne alebo subjektívne.

 1. Objektívne faktory:
  • príjemné prostredie nemocnice
  • adekvátna vybavenosť nemocničného oddelenia a nemocničných izieb
  • príjemné správanie personálu
  • vhodná liečba
  • poskytnutie informácií o fungovaní zariadenia
  • možnosti kontaktu s vonkajším svetom, o tom, na koho sa obrátiť s problémami
 2. Subjektívne faktory:
  • vhodná aktivizácia pacienta pomocou rôznych druhov terapií (arteterapia, ergoterapia, komunitná práca, aktívne využívanie voľného času)
  • udržiavanie pacienta v dobrej duševnej pohode (vytváranie príjemnej atmosféry rozhovormi, príjemného sociálneho prostredia pacienta aj personálu)

Zdroj: Zdroje a literatúra