Karcinóm žlčníka

Karcinóm žlčníka je najčastejší malígny nádor biliárneho systému. Vyskytuje sa častejšie u mužov. V 90% prípadov sa vyskytujú súčasne aj s cholecystolitiázou. Najčastejšie postihuje fundus žlčníka.

 1. Adenokarcinóm (dobre až stredne diferencovaný)
  • Papilárny
  • Mucinózny
  • Pleiomorfný
 2. Leiomyosarkóm
 3. Melanóm
 4. Karcinoid

Etiopatogenéza

 • Cholecystolitiáza
 • Cysty ductus choledochus
 • Vplyv estrogénov
 • Porcelánový žlčník, kalcifikácia
 • Obezita

Klinický obraz

 • Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • Nauzea a zvracanie
 • Strata hmotnosti
 • Ikterus – neskorý príznak pri invázii do extrahepatálnych ŽC

Diagnostika

 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRCP vyšetrenie

USG vyšetrenie odhalí konkrementy, ktoré sú prítomné pri karcinóme žlčníka v 90% prípadov. Môže predoperačne stanoviť diagnózu.

Kontrastné CT vyšetrenie je vysoko senzitívne na zistenie lymfogénnych MTS – najčastejšie v portálnej, portokaválnej oblasti. Menej často sú MTS v retroperitoneálnej a pankreatikoduodenálnej oblasti.

Terapia

Chirurgická liečba
 • Cholecystektómia s resekciou lôžka

Okrem odstránenia žlčníka je potrebná anatomická resekcia pečene s 3 cm lemom. Výkon treba doplniť lymfadenektómiou všetkých LU pozdĺž ligamentum hepatoduodenale.

Zdroj: Zdroje a literatúra