Trombóza

Trombóza je definovaná ako intravitálne zrážanie krvi v cievach a srdci. Trombus je intravitálne vzniknutá krvná zrazenina, makroskopicky tuhá s matným povrchom a pevne prilepená na cievnej stene. Koagulum je posmrtne vzniknutá krvná zrazenina, makroskopicky poddajná s lesklým povrchom a jednoducho sa oddelí od cievnej steny.

Podľa veľkosti sa trombus delí na:

 1. Obturujúci trombus – úplne upcháva postihnutú cievu
 2. Nástenný trombus – čiastočne upcháva postihnutú cievu

Podľa makro- / mikroskopického vzhľadu sa trombus delí na:

 1. Červený (stagnačný) – vzniká pri stagnácii krvi, je tvorený fibrínom + erytrocytmi (žily DK)
 2. Biely (fluxný) – vzniká v prúdiacej krvi, tvorený fibrínom + leukocytmi + trombocytmi (okraje chlopní)
 3. Zmiešaný (v aneuryzmách)
 4. Doštičkový – je tvorený fibrínom + trombocytmi (venuly a sinusoidy)
 5. Hyalínny – je tvorený fibrínom + trombocytmi (pri šoku v kapilárach CNS, pľúc, obličiek)

Etiopatogenéza

Trombóza vzniká pri poruche rovnováhy medzi hemokoaguláciou a fibrinolýzou. Ak prevláda hemokoagulácia vzniká trombóza, ak prevláda fibrinolýza vzniká hemoragická diatéza.

Uplatňujú sa 3 základné faktory – Virchowov trias:

 1. Spomalenie prietoku krvi – dlhodobá imobilizácia, zlyhávanie srdca, aneuryzma, venostáza
 2. Poškodenie cievnej steny – porušenie endotelu – aktivácia faktoru XII
 3. Zmena zloženia krvi – zvýšená viskozita

Medzi ďalšie faktory podporujúce vznik trombózy patria látky, ktoré aktivujú koagulačné faktory:

 • Exogénne látky – hormonálna antikoncepcia (estrogény), endotoxíny baktérii
 • Endogénne látky – tromboplastín, mediátory zápalu (z nádoru, poškodených tkanív)

Osud trombu:

 1. Organizácia trombu
 2. Pokračujúca trombóza – narastanie trombu
 3. Tromboembólia – odtrhnutie trombu s následnou embolizáciou
 4. Druhotná zmena – zvápenatenie v žilách (flebolit)
 5. Puriformné zmäknutie – centrálna oblasti trombu podlieha lýze a mení sa v hmotu podobnú hnisu
 6. Hyalinizácia – bobtnanie fibrinových vlákien
 7. Rekanalizácia trombu

Zdroj: Zdroje a literatúra