Aneuryzma hrudnej aorty

Aneuryzma hrudnej aorty (ThAA) je rozšírenie hrudnej aorty. Vzniká na podklade aterosklerózy, ďalej to môže byť spôsobené ochoreniami ako Takayashuova arteritída, Hortonova obrovskobunková vaskulitída, Marfanov syndróm, či Ehlers-Danlos syndróm.

Klinický obraz

Väčšinou ide o asymptomatický priebeh ochorenia. Môže vzniknúť insuficiencia aortálnej chlopne pri aneuryzme ascendentnej aorty.

Diagnostika

  • Transthorakálna / transezofageálna echokardiografia
  • CT angiografické vyšetrenie
  • MRI vyšetrenie

Terapia

  1. Konzervatívna liečba – priemer aorty < 5,5cm
  2. Chirurgická liečba – priemer aorty > 5,5cm a u pacientov s vrodenými choroba spojiva
    • Dakronová protéza
  3. Endovaskulárna liečba

U pacientov s postihnutím hrudnej aorty je operačný výkon indikovaný s maximálnym priemerom vaku 5,5cm a viac. U pacientov s vrodenými ochoreniami spojiva sú kritéria prísnejšie a to 5,0cm a viac, a v prípade prítomných rizikových faktorov je to 4,5cm a viac.

Zdroj: Zdroje a literatúra