Distorzie a luxácie

Distorzie

Distorzia (podvrtnutie) vzniká nepriamym pôsobením alebo priamym násilím, kedy dôjde k prekročeniu fyziologického rozsahu v danom kĺbe.

Jednotlivé distorzie kĺbov sú popísané v samostatných kapitolách.

Klinický obraz

 • Parciálna ruptura alebo distenzia puzdra, prípadne väzov
 • Hemartróza
 • Kĺb zostáva stabilný
 • Bolestivosť, edém, obmedzenie hybnosti, hematóm

Terapia

 • Punkcia výpotku
 • Evakuácia hematomu
 • Imobilizácia
 • Analgetiká

Luxácie

Luxácia (vyvrtnutie, vymknutie) vzniká pri výraznom násilí na kĺb, prípadne pôsobením menšieho násilia pri predispozícii (oslabenie väzov, stav po luxácii v anamnéze). Pri luxácii vzniká závažná porucha kongruencie. Repozícia môže byť spontánna, ale zvyčajne je kĺb dislokovaný a je nutné ho reponovať.

Klasifikácia

Podľa mechanizmu vzniku sa luxácie delia na:

 1. Traumatické luxácie – pri náhlom a silnom násilí, ktoré poruší stabilizačné väzivové štruktúry kĺbu
 2. Habituálne luxácie – pri primárnej alebo sekundárnej poruche funkcie alebo anatomickej stavby kĺbu
 3. Patologické luxácie – pri dlhotrvajúcich zmenách kĺbu (poškodenie kĺbovej plochy pri ochrnutí, ochabnutí puzdra alebo pri chronických zápaloch)
 4. Vrodené luxácie – vrodená dysplázia bedrového kĺbu

Klinický obraz

 • Edém
 • Hematóm
 • Bolesť
 • Porucha hybnosti
 • Defigurácia kĺbu

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie

Je potrebné vylúčiť luxačnú zlomeninu. Ďalej je treba vyšetriť periférnu inerváciu, prekrvenie a hybnosť za kĺbom.

Terapia

 1. Repozícia v lokálnej, prípadne v celkovej anestézii (záleží od veku)
 2. Imobilizácia v sadrovej dlahe
 3. Rehabilitácia po zhojení

Zdroj: Zdroje a literatúra