Otvorené zlomeniny – rozdelenie, prvá pomoc, zásady ošetrenia

Otvorené zlomeniny sú zlomeniny s porušeným kožným krytom, ktoré vznikajú predovšetkým u kostí krytých iba tenkým krytom mäkkých tkanív.

Existujú 2 typy otvorenia kožného krytu:
 1. Poranienie kože zvnútra fragmentom – menej závažné, najčastejšie v mieste diafýzy na predkolení, okolité tkanivá spravidla nie sú silnejšie poškodené
 2. Poranenie kože zvonku priamym poškodením tkanív – pri poraneniach s veľkou energiou
  • Tieto zranenia na mieste sterilne kryjeme, zaznamenáme rozsah škôd, na ambulancii krytie neodstraňujeme ( pre vysoké riziko nozokomiálne infekcie), počkáme až na miesto definitívneho ošetrenie (na operačnej sále), kde platí pravidlo ošetrenia do 6 hodín po úraze

Rozdelenie otvorených zlomenín

V súčasnosti sa akceptuje klasifikácie podľa Tscherneho:

 • písmenkom G sú označené zatvorené zlomeniny (geschlossene)
 • písmenkom O sú označené otvorené zlomeniny (offene)
Stupne poranenia:

G 0 – zlomenina vznikajúce nepriamym násilím bez poškodenia mäkkých tkanív

G I – povrchové pomliaždenie kožného krytu s abráziou povrchu

G II – hlboká kontaminovaná odrenina, ohraničená kožné a svalová kontúzia, vzniká priamym násilím zvonka, značne dislokovaná

G III – komplikovaná kontúzia kože a mäkkých tkanív, kompartment syndróm , decollement, väčšinou kominutivná

O I – malá rana s kontúziou kože, prebodnutie kostným úlomkom;

O II – rana (cca 2cm) s ohraničeným pomliaždením kože a tkanív, malá kontaminácie

O III – silno kontaminovaná rana, rozsiahle pomliaždenie tkanív, nervové a cievne lézie

O IV – totálna alebo subtotálna amputácia

 • Subtotálna amputácia – sprevádzaná prerušením anatomických štruktúr, hlavne veľkých ciev, kompletné ischémiou periférie
 • Totálna amputácia – poškodenie tkanív je také, že nie je zachovaná ani 1/4 obvodu končatiny

Prvá pomoc

 1. Zamedziť ďalším škodám na tkanivách
 2. Reponovať končatinu šetrne ťahom za perifériu
 3. Dezinfekcia, sterilné krytie a imobilizácia
 4. Pri krvácaní použiť tlakový obväz
 5. Záznam časových údajov

Zásady ošetrenia

 1. Stabilizácia celkového stavu, v prípade potreby protišoková liečba
 2. Krytie neodstraňovať a nedávať dole z rany, informácie o rane získavame od poskytovateľa prvej pomoci (členovia sanitky, rodinný príslušník, sprievodná osoba)
 3. Kontrola očkovania proti tetanu, v prípade potreby aplikácia tetanový anatoxín (TAT 0,5mg), pri veľkom znečistení aj globulín (TEGA)
 4. Aplikácia ATB na aeróby a anaeróby (už ambulantne)
  • Amoxicilin s kys. klavulanovou, Cefazolin  (bez alergie na PNC)
  • Klindamycín + gentamicín – alternatíva (pri alergii na PNC)
 5. RTG vyšetrenie, USG vyšetrenie, prípadne angiografia

Pri rozhodovaní o amputácii (zachrániť / amputovať) nám orientačne pomôže MESS score (Mangled Extremity Severity Score)

MESS score

Zdroj: Zdroje a literatúra