Deformity dolných končatín

Deformity dolných končatín vznikajú zásahom teratogénu v priebehu morfogenézy pohybového aparátu (4.-7. týždeň) alebo na podklade genetickej chyby. Niektoré z malformácii sa môžu prejaviť až po tom ako dieťa začne chodiť.

 • Atypické – Ombrédova choroba
 • Atrofické – aplázie
 • Hypertrofické – prsty, končatiny
 • Numerické – polydaktílie, syndaktílie, oligodaktílie
 • Skrčeniny – pri skrátených svaloch
 • Vykĺbeniny – vrodená dysplázia koxy

Klasifikácia

 • Transverzálne defekty
 • Longitudinálne defekty

Swansonova klasifikácia:

 • chybný vývoj
 • chybná diferenciácia a separácia
 • zdvojenie
 • nadmerný rast
 • nedostatočný rast
 • vrodené konstrikcie (amniotické pruhy)
 • generalizované skeletálne vady

Articulatio genus (koleno)

 1. Genua valga (X)
  • Hypoplázia laterálneho kndylu femuru, chondrodystrofie, osteogenesis imperfecta, rachitída
  • Liečba – cvičenie, úprava obuvi, dlahy, operačná zástava rastu hemiepifyzeodézou distálneho femuru + suprakondylická korekčná osteotómia femuru
 2. Genua vara (O)
  • U detí do 2 rokov fyziologické a malo by sa upraviť
  • Liečba – pri ťažších stavoch úprava obuvi, korekčné dlahy, korekčná ostetómia tíbie
 3. Genua recurvatum
  • Porucha epifyzárnej chrupavky, hyperextenzia
  • Malé chyby sa neriešia
  • Liečba – osteotómia suprakondylickej oblasti femuru, korekcia okolitých mäkkých tkanív
 4. Genus flectum
  • Pri detskej mozgovej obrne
  • Prolongácia šliach flexorov kolena

Pedis (noha)

 1. Pes equinus
  • Ide o deformitu, ktorá vzniká pri poruchách nervového systému pri:
   • spastických obrnách
   • chabých obrnách po poliomyelitide
   • obrnách extenzorov nohy
  • Noha fixovaná v plantárnej flexii
  • Liečba – rehabilitácie, cvičenie alebo operačné predĺženie Achillovej šľachy
 2. Pes excavatus
  • Lukovitá noha vzniká pri:
   • Zápaloch na plante
   • Nevhodnej obuvi
   • Vrodenej dispozícii
  • Niekedy býva vysoký priehlavok, kladivkové prsty
  • Liečba – konzervatívna, operačná (artrodéza)
 3. Pes planus
 4. Pes calcaneus/calcaneovalgs
  • Najčastejšie vrodená chyba nohy, hlavne u dievčat
  • Liečba – dorziflexia nohy, rehabilitačná liečba, cvičenie a posúvanie nohy do plantárneho postavenia

Deformity prstov na nohe

 • Hallux valgus – MTT mediálne a palec laterálne – poruchy rastu 1. MTT
 • Hallux varus – MTT laterálne a palec mediálne – poruchy rastu 1. MTT
 • Digitus malleus (vyskytuje sa s hallux valgus) – kladivkovité prsty

Zdroj: Zdroje a literatúra