Zlomeniny a luxácie prstov ruky

Zlomeniny článkov prstov

Metakarpofalangeálne (MCP) a interfalangeálne (IP) kĺby sú po stranách zosilnené kolaterálnymi ligamentami.

Klasifikácia

Rozdelenie podľa miesta zlomeniny:
 1. Distálne intraartikulárne zlomeniny
 2. Distálne metafyzárne zlomeniny
 3. Zlomeniny diafýzy
 4. Proximálne metafyzárne zlomeniny
 5. Proximálne intraartikulárne zlomeniny
Ďalej sa zlomeniny klasifikujú podľa tvaru lomnej línie:
 1. Priečne zlomeniny
 2. Šikmé zlomeniny
 3. Špirálovité zlomeniny
 4. Viacúlomkové zlomeniny

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie
Zlomenina hlavičky proximálneho článku malíčku
Zlomeniny bázy proximálneho článku malíčku
Trieštivá zlomenina distálneho článku IV. prstu
Zlomenina nechtového výbežku 2. prstu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny
  • Fixácia po dobu 3 týždňov
 2. Chirurgická liečba – dislokované zlomeniny s nestabilitou
  • Transfixácia K-drátmi
  • Dlahová osteosyntéza
  • Ťahové šróby

Liečba je predovšetkým konzervatívna v sadrovej dlahe, hliníkovej alu-dlahe, prípadne je možné zhotoviť termoplastickú dlahu priamo na mieru. V prípade volárnych abrupcii je vhodné prstu fixovať v hyperextenzii.Konzervatívna liečba sadrovou fixáciou musí byť doplnená aktívnou rehabilitáciou fyzioterapeutom.

Luxácie článkov prstov

Luxácia metakarpofalangeálnych kĺbov (MCP)

Najčastejšie 2. a 5. MCP kĺb. Fixácia týždeň v 60 – 75° flexii a potom na 3 týždne dlaha brániaca hyperextenzii v MCP kĺbe, ale s možnosťou plne flektovať prsty

Luxácia proximálnych interfalangeálnych kĺbov (PIP)

Typický športový úraz. Často je repozícia realizovaná samotným pacientom hneď po úraze, a teda pacient príde s normálnym nálezom. Je potrebné aj pri negatívnom RTG snímku vyšetriť stabilitu postranných väzov.
V prípade akútne diagnostikovanej kompletnej rupture kolaterálnych väzov je vhodná reinzercia pomocou transoseálneho stehu alebo kotvičky.

Poranenie ulnárneho kolaterálneho väzu (UCL) metakarpophalangeálneho kĺbu palca

Častejší ako poranenie radiálneho väzu. Vzniká pri pádu na abdukovaný palec. Pacient udáva bolesť a obmedzenú hybnosť palca, ale palpačná citlivosť nemusí byť ohraničená na ulnárnu stranu. Je potrebné vyšetriť palec oboch rúk pri súčasnej abdukcii MCP kĺbov – rozdiel valgozity > 30° ukazuje na možnosť kompletnej lézie UCL.

 1. Nekompletná lézia – fixácia na 4 až 6 týždňov
 2. Kompletná lézia – chirurgická reinzercia väzu

Medzi zvyšok väzu a miesto jeho úponu je veľmi často interponovaná šľacha addukturu palca, ktorá brání zhojeniu väzu.

Luxácia stredného článku 3. prstu dorzoradiálnym smerom s drobnou volárnou avulziou

Zdroj: Zdroje a literatúra