Deformity hrudníkovej steny

Deformity prednej hrudnej steny predstavujú skupinu ochorení, spôsobujúce pacientom mnohokrát väčšie psychické problémy ako reálne zdravotné obmedzenia. Ich komplexná diagnostika vyžaduje zapojenie širokého spektra odborníkov – detského chirurga, klinického antropológa, kardiológa, fyziatricko-rehabilitačného špecialistu, nezriedka aj ortopéda. Prístup k liečbe pectus excavatumpectus carinatum zaznamenal v posledných dvoch dekádach podstatné zmeny.

Vrodené deformity hrudníka sú ochorenia postihujúce prednú stenu hrudného koša. Najčastejšie sa klinicky manifestujú už počas najútlejšieho veku a rastom zvyknú progredovať. Ide o ochorenia neznámej etiológie, s potvrdenou výraznou genetickou predispozíciou.

Podľa charakteru odchýlky sa rozdeľujú na:

  1. pectus excavatum (vpáčený, lievikovitý hrudník)
  2. pectus carinatum (vtáčí hrudník)
  3. kombinované deformity typu excavatum-carinatum

Sporadicky sa vyskytujú ako súčasť syndrómov alebo iných ochorení:

  • Polandov syndróm
  • Marfanov syndróm
  • Ehlers-Danlosov syndróm
  • Sprengelová deformita
  • Dysplázie a deformity pri difúznych ochoreniach skeletu

Zdroj: Zdroje a literatúra