Periférne tepnové ochorenia

Periférne arteriálne ochorenie (PAO) je pojem definujúci postihnutie viacerých arteriálnych riečísk s výnimkou aorty a koronárnych tepien. Obliterujúce ochorenia sú tie, pri ktorých dochádza k upchatiu, zmenšeniu lumenu až zástave prietoku krvi.

Všeobecne medzi PAO patria nasledujúce ochorenia:

 1. Ischemická choroba DK
 2. Akútny tepenový uzáver
 3. Chronická končatinová ischémia
 4. Aneuryzmy periférnych artérii
 5. Entrapment syndróm
 6. Cystická degenerácia adventície
 7. Viscerálna ischémia
 8. Kompresívny syndróm truncus coeliacus
 9. Ochorenia renálnych artérii
 10. Syndróm hornej hrudnej apertury
 11. Buergerová choroba
 12. Raynaudov syndróm
 13. Vazoneurózy

Zdroj: Zdroje a literatúra