Poranenia thorakolumbálnej chrbtice

Poranenia torakolumbálnej chrbtice vznikajú väčšinou mechanizmom ako pri krčnej chrbtici.

 • Klinovitá kompresná zlomenina
 • Stabilná trieštivá zlomenina
 • Chanceho zlomenina
 • Nestabilná trieštivá zlomenina
 • Flexná distrakčná zlomenina
 • Translačná zlomenina

Etiológia

 • Dopravné nehody
 • Pád z veľkých výšok
 • Skoky do vody

Klasifikácia

Väčšina súčasných klasifikácii vychádza Denisovej teórie 3 stĺpcov:

 1. Predný stĺp
  • Predná časť tela stavca
  • Predná časť disku
  • Ligamentum longitudinale anterior
 2. Stredný stĺp
  • Zadná časť tela stavca
  • Zadná časť disku
  • Ligamentum longitudinale posterior
 3. Zadný stĺp
  • Pedikly
  • Oblúky stavcov
  • Processus transversus
  • Processus spinalis
  • Vazivový aparát

Podľa toho, ktorý stĺpec a akým mechanizmom (kompresia, distrakcia a pod.) je poranený, sa rozlišujú jednotlivé typy zlomenín.
Najlepšie vyhovuje klasifikácia Mc Affeeho upravená Magerlom, ktorá rozlišuje:

 • 3 typy stabilných zlomenín
 • 3 typy nestabilných zlomenín
klasifikácia podľa magerla

Hlavný dôraz sa kladie na stav stredného stĺpca.

Klinický obraz

 • Bolesť chrbta
 • Palpačná bolestivosť

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Je potrebné vyšetriť motorickú a senzitívnu inerváciu končatín.

Terapia

Liečba závisí od typu zlomeniny, lokálnom náleze, neurologickom náleze, ale aj na stave a veku pacienta.

 1. Konzervatívna liečba – klinovitá a Chanceho zlomenina
  • Korzet
  • Ortéza
  • 6 dňový pokoj na lôžku
 2. Chirurgická liečba – nestabilné zlomeniny
  • Repozícia, dekompresia a trvalá stabilizácia vnútornými fixátormi

Zdroj: Zdroje a literatúra