Chirurgia

Niektoré zaujímavosti pridávam aj na sociálne siete s odkazom na túto webovú stránku. Zatiaľ je k dispozící facebook, ale výhľadovo bude pre stránku k vytvorený aj instagram. 

https://www.facebook.com/chirurg.medchir

INFORMÁCIE:
V sekcii “chirurgia” sa pokusím definovať všetky témy potrebné na úspešné absolvovanie štúdia na lekárskej fakulte z tohto predmetu. Myslím si, že články a vypracovené témy rozhodne poslúžia aj budúcim chirurgom či “nechirurgom” na úvod do praxe.

Nižšie nájdete vypracované jednotlivé kapitoly a témy z chirurgie.

Momentálne sa sústredím na témy z oboru neurochirurgie, ktoré dúfam budú v dohľadnej dobe na stránke zverejnené. Po vyhotovení týchto chirurgických disciplín, mám v pláne pridať aj ostatné, nie menej dôležité okruhy tém z kardiochirurgie, detskej chirurgie, plastickej chirurgie a urológie.

Následne budú na stránke k dispozícii aj články z oblasti internej medicíny, pediatrie a gynekológie.