Karcinóm žalúdka

Karcinóm žalúdka je najčastejší malígny nádor žalúdka (95 %), zvyšné sú lymfómy a gastrointerstinálne stromálne tumory (GIST). Muži sú postihnutí 2x častejšie než ženy a vrchol výskytu je medzi 60. – 70. roku života.

K najzávažnejším problémom chirurgickej taktiky riešenia karcinómu žalúdka patrí rozsah resekcie orgánu a rozsah disekcie lymfatickej drenáže. Rozsah resekcie žalúdka určuje rozsah jeho postihnutia tumorom. Cieľom radikálneho operačného výkonu je dosiahnuť mikroskopicky čisté resekčné línie, keďže R0 resekcia je rozhodujúcim kritériom pre prognózu pacienta. Súčasťou kuratívnej chirurgickej resekcie pre karcinóm žalúdka je lymfadenektómia.

Klasifikácia

Klasifikácia podľa lokalizácie primárneho nádoru:

 1. Kardia (10 %)
 2. Fundus (15 %)
 3. Corpus (20 %)
 4. Antrum a pylorus (55 %)

Klasifikácia podľa endoskopického nálezu (makroskopická) – podľa Borrmanna:

Typ I (35 %) – polypózny, rastie intraluminálne

Typ II (35 – 40%) – ulcerujúci, slizničné riasy hviezdicovito smerujú k ulcerácii

Typ III (20 %) – povrchovo exulcerovaný nádor

Typ IV (10 %) – difúzna infiltratívna forma, zhrubnutá stena

Klasifikácia podľa histológického nálezu (mikroskopická) – podľa Lauréna:

 1. Intestinálny typ / diferencovaný (55 %, dobrá prognóza) – klasický adenokarcinóm, často v teréne autoimunitnej gastritídy s intestinálnou metapláziou
 2. Difúzny typ / nediferencovaný (45 %, zlá prognóza) – difúzne infiltrovaná stena

Klasifikácia podľa histologického nálezupodľa WHO:

 1. Adenoskvamózny karcinóm
 2. Spinocelulárny (dláždicobunkový) karcinóm
 3. Malobunkový karcinóm
 4. Nediferencovaný karcinóm

Etiopatogenéza

 1. Endogénne rizikové faktory
  • Gastritída typu B (bakteriálna) – Helicobacter pylori
  • Gastritída typu A (autoimunitná) – chronická atrofická autoimunitná gastritída
  • Adenomatózny polyp
  • Menetriérova choroba
  • Parciálna resekcia žalúdka (Billroth II)
  • Mutácia pre E-cadherin
 2. Exogénne rizikové faktory
  • Alkohol a abúzus nikotínu
  • Diétne chyby – údené a slané pokrmy s vysokým obsahom nitrátov

Klinický obraz

Včasné štádium:
 • Nechuť k jedlu (odpor k mäsu)
 • Slabosť
 • Anémia
 • Strata hmotnosti
Pokročilé štádium:
 • Bolesť
 • Strata hmotnosti
 • Slabosť
 • Krvácanie do stolice, meléna
 • Hemateméza

Diagnostika

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Endoskopické vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • PET/CT vyšetrenie
 • Diagnostická laparoskopia

Pri fyzikálnom vyšetrení nález hmatnej rezistencie v epigastriu, hepatomegália a ascites. Zväčšené LU supraklavikulárne vľavo (Virchowova uzlina) a v axile (Irishova uzlina), infiltrácia v pupku (príznak sestry Jozefy). Pri vyšetrení per rectum hmatné metastázy v Douglasovom priestore (vzácne).

Laboratórne vyšetrenie odhalí nešpecifický nález – mikrocytárna anémia. Stanovenie onkomarkerov CEA, CA 72-4, CA 19-9.
Pri MTS postihnutí je potrebné testovanie HER2-neu.

Endoskopické vyšetrenie umožní klasifikovať nádor podľa hĺbky postihnutia steny a LU.
CT vyšetrenie s kontrastom umožní dobre posúdiť okolité tkanivo a vzdialené MTS.
USG vyšetrenie bruchaRTG hrudníka pre detekciu MTS, ale v tomto prípade je výťažnejšie CT vyšetrenie.
PET/CT vyšetrenie v rámci restagingu po predoperačnej CHT a k dôkazu recidívy.

Diagnostická laparoskopia slúži na detekciu rozsevu MTS ložísk po peritoneu, stagingové vyšetrenie. Ideálne začať operáciu laparoskopicky k vylúčeniu karcinomatózy, a pri negatívnom náleze konvertovať na laparotomickú resekciu.

Terapia

 1. Endoskopická liečba – včasné štádium
  • Resekcia tumoru
 2. Chirurgická liečba – pokročilé štádium
  • Resekcia žalúdka s 6 cm resekčným okrajom histologicky negatívnym
   • Subtotálna gastrektómia
   • Totálna gastrektómia

Resekcia sa dopĺňa o dostatočnú lymfadenektómiu (D2-lymfadenektómia).

Typy gastrektómii

Zdroj: Zdroje a literatúra