Zlomeniny proximálnej tíbie a fibuly

Zlomeniny proximálnej tibie

Zlomeniny vznikajú väčšinou pri pádoch a nárazoch na kolenný kĺb zo strany. Poranenie je takmer vždy spojené s rôznym stupňom poškodenia väzov a meniskov.

Klasifikácia

 1. Extraartikulárne zlomeniny
  • Avulzie
  • Jednoduché metafyzárne zlomeniny
  • Viacfragmetové metafyzárne zlomeniny
 2. Čiastočne intraartikulárne zlomeniny
  • Monokondylárne zlomeniny
 3. Kompletné intraartikulárne zlomeniny
  1. Bikondylárne zlomeniny

Medzi extraartikulárne zlomeniny patria aj zlomeniny hlavičky fibulyzlomeniny interkondylárnej eminencie.

Klasifikácia zlomenín plata tíbie podľa Schatzkera:

 • Typ I – nedislokovaná vertikálna “split” zlomenina laterálneho kondylu
 • Typ II – dislokovaná “split” zlomenina laterálneho kondylu
 • Typ III – depresia laterálneho plateau
 • Typ IV – “split” mediálneho kondylu
 • Typ V – bikondylárny “split”, centrálna porcia plateau zostáva v kontakte s diafýzou (AO B typ)
 • Typ VI – kompletné oddelenie plateau a diafýzy (AO typ C)

Diagnostika

 • Klinický obraz – edém, bolesť, zmenená kontúra, obmedzený pohyb v kolene, neschopnosť záťaže, krepitus, hemartros
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
CT: Zlomenina laterálneho plata tíbie (Schatzker typ I)
Zlomenina laterálneho plata tíbie (Schatzker typ II)
Zlomenina laterálneho plata tíbie (Schatzker typ V)

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – zavrená repozícia a fixácia v sádre na 6 až 8 týždňov
 2. Chirurgická liečba
  • Kompresný šrób / ťahová cerkláž – avulzie
  • Drátená kľučka – zlomenina interkondylárnej eminencie
  • Konvenčné dlahy, stabilizačné dlahy, vonkajšia fixácia, intramedulárny klinec – metafyzárne zlomeniny
  • Kompresné šróby, ev. v kombinácii s opornou dlahou, stabilizačné dlahy, spongioplastika – monokondylárne zlomeniny
  • Kompresná osteosyntéza kompresným šróbom, opornou dlahou – bikondylárne zlomeniny

Pri aplikácii Schanzových šróbov a Steimanových klincov je pri vonkajšej fixácii nutné rešpektovať topografiu neurovaskulárneho zväzku!

Komplikácie

 • Paréza n. fibularis
 • Poranenie popliteálnych ciev
 • Kompartment syndróm
 • Tromboflebitída
 • Zlyhanie osteosyntézy

Zlomeniny proximálnej fibuly

Proximálna časť fibuly spolu s hlavicou tíbie sa láme výnimočne. Častejšie sa vyskytujú izolované zlomeniny hlavice fibuly. K zlomeninám dochádza priamym nárazom alebo pri patologickej addukci predkolenia.

Typickým sa vyskytujú pri tzv. Maissonneuovej zlomenine (viz zlomeniny v oblasti členka). Môžu byť doprevádzané parézou n. fibularis.

Diagnostika

 • Klinický obraz – lokálny edém, hematom, bolesť
 • RTG vyšetrenie
Zlomenina proximálnej tibie a fibuly (predozadná projekcia)
Zlomenina proximálnej tibie a fibuly (bočná projekcia)

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – fixácia na 3 týždne, postupná mobilizácia, záťaž až o 6 týždňov
 2. Chirurgická liečba
  • Reinzercia šľachy bicepsu a ligamentum collaterale fibulae

Pooperačná fixácia v ortéze, včasná rehabilitácia na motorovej dlahe a 6 týždňov bez záťaže končatiny.

Komplikácie

 • Pohybové obmedzenie
 • Porucha osy
 • Nestabilita
 • Poúrazová artróza

Zdroj: Zdroje a literatúra