Cystická degenerácia adventície

Cystická degenerácia je ďalšie vzácne ochorenie a. poplitea, v 85 % prípadov sa toto ochorenie vyskytuje práve na a. poplitea. Na ostatných tepnách omnoho vzácnejšie. Manifestuje sa najmä u mužov, maximum výskytu je v 4. až 5. dekáde života.

Etiopatogenéza

Tunica adventitia AP je infiltrovaná cystickými útvarmi s obsahom želatinózneho materiálu s vysokým podielom mukopolysacharidov a mukoproteínov. Proces prebieha primárne v adventícii, sekundárne dochádza k vyklenutiu tunica mediatunica intima do lumenu tepny a k jej stenóze či obštrukcii pri rupture cysty a sekundárnej trombóze.

Klinický obraz

 • Klaudikácie
 • Akútna končatinová ischémia
 • Absencia periférnej pulzácie

Klinickým prejavom sú klaudikácie u pacientov s absenciou rizikových faktorov aterosklerózy. Pri rupture cysty a trombóze AP vzniká akútna končatinová ischémia. Vznik symptómov často nadväzuje na veľkou fyzickú záťaž a býva náhly. Prejavy sú veľmi variabilné a rôznej intenzity.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT angiografia

Pri fyzikálnom vyšetrení môže byť zcela normálny fyzikálny nález, v prípade významného zúženia či uzáveru AP  oslabenie či absencia periférnych pulzácii. Zo zobrazovacích metód je veľmi prínosné USG vyšetrenie, angiografia je indikovaná pri plánovanej liečbe či pri komplikáciách, ako u iných ochorení sa stále viac uplatňuje angio CT vyšetrenie a MR angiografia.

Cystická degenerácia adventície. Stenóza a.poplitea podmienená adventícialnou cystou (obraz “hodinového sklíčka”).

Terapia

 1. Intervenčná liečba
 2. Chirurgická liečba
  • Resekcia cysty – pri absencii fibrotických zmien
  • Resekcia segmentu artérie a náhrada interpozitom
  • Žilové interpozitum
  • Protetické interpozitum

V terapii je na prvom mieste liečba chirurgická, prosté odstránenie cysty je možné len v prípade neprítomnosti fibróznych zmien v stene tepny. Častejšie je potrebné postihnutý segment tepny resekovať a nahradiť ho žilovým či protetickým interpozitom.

Intervenčná liečba v podobe balónkovej angioplastiky má len dočasný efekt s rekurenciou stenotického postihnutia, navyše je pri angioplastike riziko ruptury cysty a tým vyliatia želatinóznych hmôt intraarteriálne s rozsiahlou intravaskulárnou trombózou.

Lokálna kontinuálna trombolýza sa uplatňuje pri dlhých trombotických uzáveroch AP s distálnymi embolizáciami, ale aj tak je potrebné následné chirurgické riešenie.

Zdroj: Zdroje a literatúra