Poranenia nervových štruktúr chrbtice

Približne 12 % zlomenín chrbtice je sprevádzaných poranením nervových štruktúr. Poškodenie miechy alebo miechových koreňov má pestrý klinický obraz do ľahkých parestézii až po úplnú kvadruplégiu alebo smrť pacienta.

 1. Dočasné poranenia
 2. Trvalé poranenia
  • Koreňový syndróm
  • Syndróm kaudy
  • Brownov – Séquardov syndróm
  • Syndróm centrálnej miechy
  • Syndróm predných povrazcov
  • Syndróm transverzálnej lézie miechy

Klasifikácia

Rozdelenie pri prvotnom zhodnotení ťažkostí poranenia z hľadiska funkcie podľa Frankelovej klasifikácie:

A – úplné poškodenie motoriky  a senzitívnej inervácie
B – úplne poškodenie motoriky, senzitivita čiastočne zachovaná
C – čiastočne zachovaná motorika, senzitivita čiastočne zachovaná
D – čiastočne/plne zachovaná motorika, senzitivita čiastočne/plne zachovaná
E – normálna motorika a senzitivita

Terapia

Nervová lézia sprevádzajúca zlomeninu chrbtice je absolútnou indikáciou k operačnému výkonu. Operácia by mala byť vykonaná najneskôr do 4 – 6 hodín od úrazu!  Čím skôr je dekompresia vykonaná, tým väčšia je šanca na zachovanie existujúcich nervových funkcii.

Zdroj: Zdroje a literatúra