Metastázy v kostiach

Metastatické poškodenie kostí je najčastejšou malignitou v rámci ortopédie. Odhaduje sa, že 50 – 80% onkologických pacientov má v dobe úmrtia kostnú metastázu. Riadna ortopedická starostlivosť je kľúčová a mnohým pacientom môže výrazne znížiť bolesti a zachovať sebestačnosť.

Pokiaľ je u pacienta s už diagnostikovaným zhubným nádorom zistená kostná lézia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o metastázu. Pokiaľ sa u pacientov starších 40 rokov bez onkologickej diagnózy novo zistí kostná lézia s agresívnym prejavom, ide taktiež o MTS alebo mnohopočetný myelóm.

Postup vyšetrení

 1. Odber anamnézy a fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov a prostaty
 2. Základné laboratórne testy, onkomarkery
 3. RTG postihnutej kosti a hrudníku
 4. CT vyšetrenie hrudníka a brucha
 5. Biopsia a histologické vyšetrenie

V klinickej praxi sa tumor zistí skôr zobrazovacou metódou, následne v rámci diferenciálnej diagnostiky sa odoberajú onkomarkery a to z ekonomických dôvodov, pretože vyšetrenie onkomarkerov je pomerne drahé.

Najčasteší pôvod metastáz

Poradie najčastejších primárnych tumorov zostupne.
 1. Karcinóm prsníka a prostaty
 2. Karcinóm pľúc
 3. Karcinóm obličiek
 4. Karcinóm štítnej žľazy
 5. GIT karcinómy

Terapia

Liečba metastatického postihnutia je multimodálna.

 • Cytotoxická liečba
 • Hormonálna liečba – vhodná u pacientov s karcinómom prostaty alebo prsníka
 • Rádioaktívny jód – vhodný u pacientov s karcinómom štítnej žľazy
 • Bisfosfonáty – majú dôležitú úlohu v prevencii vzniku nových MTS a môžu spomaľovať rast už prítomných MTS a to tak, že inhibujú osteoklastickú resorpciu
 • Rádioterapia – väčšina MTS je na ožarovanie citlivá s výnimkou MTS pri karcinóme obličky, ktoré sú rádiorezistentné
 • Chirurgická liečba – je indikovaná pri:
  • Riziku vzniku alebo pri vzniku patologickej zlomeniny
  • Léziách väčších ako 2,5cm
  • Léziách, ktoré poškodili viac ako 50% kôry

Skórovací systém podľa Mirelsa

Skórovací systém podľa Mirelsa hodnotí riziko vzniku patologickej fraktúry, založený na umiestnení, veľkosti a povahe lézie rovnako tak ako na bolesti.

Skórovací systém podľa Mirelsa
 • Blastické – karcinóm prsníka, prostaty, štítnej žľazy, ústnej dutiny neuroblastóm, meduloblastóm
 • Lytické – karcinóm obličky, nadobličky, maternice, GIT
 • Zmiešané – karcinóm pľúc, ovárii, semenníkov, čípku maternice
U každého pacienta je potrebné postupovať individuálne s tým, že by mali byť na pamäti 2 faktory:
 1. Vnútorná profylaktická fixácia hroziacej zlomeniny je technicky ľahšia ako fixácia už vzniknutej fraktury
 2. Profylaktická fixácia zvyšuje dobu prežívania

Zdroj: Zdroje a literatúra