Poranenia periférnych nervov

Poranenie periférnych nervov svojimi trvalými funkčnými následkami pacienta často invalidizuje. Ak je nerv správne a včas ošetrený, je možný týmto komplikáciám predchádzať.

Klasifikácia

Poranenie periférnych nervov sa delí podľa:

Stupňa poranenia
 • Neurapraxia – prechodná porucha funkcie je najľahší stupeň poškodenia nervu, axón nie je poškodený a nedochádza k Wallerovej degenerácii
 • Axonotmesis – je prerušenie niektorých vodivých vlákien pri zachovanej kontinuity nervu, axón je poškodený, distálne dochádza k Wallerovej degenerácii, regenerácia je spontánna (4 – 6 mes.)
 • Neurotmesis – je prerušenie nervu a je najťažším stupňom poraneni, prebieha Wallerova degenerácia, spontánna regenerácia nie je možná
Wallerova degenerácia – neurón predných rohov miechy alebo spinálnych ganglii tvorí svojimi výbežkami a motorickými platničkami alebo receptormi funkčnú jednotu. Telo neurónu riadi a vyživuje a vytvára trvalý tok axoplazmy do periférie. Bez spojenia s telom, nemôžu výbežky existovať. Po prerušení axónu dochádza k rozpadu jeho distálneho pahylu, oddeleného od tela – degenerácia.
Rozsahu poranenia
 • Parciálne prerušenie
 • Totálne prerušenie
Príčiny poranenia
 • Otvorené poranenie
 • Trakčné poranenie
 • Kompresívne poranenie
 • Neurovaskulárne poranenie
Wallerova regenerácia – bunkové telo reaguje na oddelenie axónu – strata citlivosti – mohutnou tvorbou proteínov. Snaží sa zachovať svoju existenciu a rastom nového axónu s množstvom výbežkov dosiahnuť spojenie s efektormi.

Diagnostika

 • Klinické neurologické vyšetrenie motoriky, citlivosti, trofických zmien
 • EMG vyšetrenie
 • Peroperačná neurografia

Terapia

 1. Mikrochirurgická operačná technika
 2. Imobilizácia

Mikrochirurgická operačná technika s tenkým monofilným atraumatickým vláknom (8/0 až 10/0). Cieľom je presné zblíženie fasciklov bez napätia. Imobilizácia dlahou aspoň na 3 týždne.

 1. Epineurálna sutura – najmä terminálny úsek nervu
 2. Interfascikulárna sutura – najmä nervové zväzky s motorickým a senzitívnym komponentom

Optimálne funkčné výsledky je možné dosiahnúť, ak nerv reinervovaný do jedného roku od poranenia.

 • Okamžitá operácia (v deň úrazu)
 • Odložená operácia (do 2 mesiacov)
 • Neskorá operácia (> 2 mesiace)

Zdroj: Zdroje a literatúra