Definitívne ošetrenie rany

Definitívne ošetrenie rany

Ošetrovanie rany (okrem menej rozsiahlych odrenín a povrchových rán) sa vykonáva v chirurgických zariadeniach, resp. ambulanciách. Ku každej rane je potrebné pristupovať šetrne a ak je to možné, tak za aseptických podmienok. K ošetreniu rany je dôležité pristúpiť čo najskôr od poranenia.

Pred ošetrením rany je dôležité si uvedomiť:
 • Aký dlhý čas uplynul od poranenia?
 • Akým mechanizmom rana vznikla?
 • či nemôžu byť poranené hlboké štruktúry (šľachy, nervy, cievy, kosti)
 • či nemôže zasahovať a prenikať do niektorých telesných dutín

Rozhodujúci pre aktívny prístup pri ošetrení rany je:
 • mechanizmus jej vzniku
 • čerstvý vzhľad
 • prirodzená farba tkaniva v rane
Znečistené rany a ich okolie umyjeme sterilným roztokom mydla. Pri každom chirurgickom ošetrení rany sa zvolí zodpovedajúci spôsob znecitlivenia
 • Menšie rany – infiltračná alebo zvodová anestézia lokálnym anestetikom
 • Hlboké a rozsiahle rany – celková anestézia

Ošetrenie rany:

 1. Ranu revidovať od povrchu smerom do hĺbky (po založení automatického rozvierača alebo hákov)
 2. Pátrať po chobotoch, odstrániť devitalizované časti tkaniva, prípadne cudzie telesá
 3. Pátrať po možnej komunikácii do telových dutín – sondáž rany
 4. Kontrola celistvosti okostice (periostu) a kostí, kontrola poranenia hlbších štruktúr – nervové kmene a cievy, ev. šlachy
 5. Hlbšie rany zadrénovať drénom – rukavicový drén, kapilárny drén, gumový drén
 6. Sutura rany
 7. Odstrániť stehy
  • v oblasti tváre a hlavy na 7. deň
  • v oblasti končatín a trupu na 10. – 14. deň

Rany s veľkým defektom:

U rán s veľkým defektom kožného krytu je potrebné plochu rany kryť voľným transplantátom. Kožu je možné mobilizovať z okolia za použitia pomocných nárezov okolitej kože.

Staršie rany:

Niekoľko dňové rany je potrebné revidovať, známky šíriacej sa infekcie v okolí dezinfikovať, z rany odstrániť cudzie telesá a zbaviť nečistôt. Následne excidovať nekrotické tkanivo, choboty rozširovať tak, aby boli široko otvorené, prípadne drénovať. Tieto rany je potrebné ponechať sekundárnemu hojeniu, často preväzovať a končatiny fixovať. Excíziu okrajov, ošetrenie dôležitých štruktúr v rane a suturu rany vykonať až po zvládnutí infekcie.

Sutura rany:

 1. Primárna sutura
  • Včasná / okamžitá suturado 6 hodín od poranenia, rany čisté, neinfikované, s hladkými okraji, sutura hneď po ošetření
  • Odložená sutura – rany so suspekciou na infekciu, sutura po 3 až 7 dňoch od poranenia / incizie, ešte pred vytvorením granulácie, v prípade, že nedôjde k infekci v rane
 2. Sekundárna sutura 
  • Včasná sekundárna sutura – rany znečistené a infikované, sutura po 14 dňoch, ak sú okraje čisté granulované, pohyblivé a bola zaliečená infekcia, okraje se neexcidujú
  • Odložená sutura – rany znečistené a infikované, ktoré dlhšiu dobu hnisali, sutura po 3 týždňoch od poranenie / incizie, potrebná excízia nepohyblivých granulovaných okrajov k ich uvolnenie a „okrvavenie”.

Zdroj: Zdroje a literatúra