Antibiotická profylaxia a liečba v chirurgii

Antibiotická profylaxia a liečba v chirurgii

ATB profylaxia

Antibakteriálna profylaxia chirurgických infekcii je podanie ATB pred operáciou so zámerom dosiahnuť už počas celého operačného výkonu účinnú profylaktickú koncentráciu ATB v krvi a tkanivách. Antibakteriálna profylaxia znamená ochranu operačnej rany pred exogénnouendogénnou infekciou počas operácie.

Cieľom ATB profylaxie je potlačenie, resp. eliminácia mikroorganizmov, ktoré sa do operačnej rany dostali počas chirurgického výkonu.

V súčasnosti sa v chirurgických odboroch na antibakteriálnu profylaxiu perioperačných infekcii uplatňuje postup KPPA – krátkodobé profylaktické podanie ATB.
Ide o jednorazové, alebo maximálne do 24 hodín od operácie, podanie ATB.

Je potrebné dodržiavať pravidlá:
 • KPPA nie je alternatívou za aseptický ani šetrný a čo najfyziologickejší chirurgický postup
 • KPPA sa používa len vtedy, keď je riziko infekcie časté a dôsledok infekcie vážny
 • KPPA sa nepoužíva paušálne a bez odôvodnenej indikácie
 • KPPA nie je profylaxia iných infekčných komplikácii, ktoré sa v pooperačnom období môžu vyskytnúť (pneumónia, uroinfekcia a pod.) ani na liečbu už prítomných infekcii v predoperačnom období

Indikácia pre krátkodobé profylaktické podanie ATB

Indikácia súvisí s etiológiou a imunologickým reťazcom možnej infekcie operačnej rany. Je vždy potrebné brať do úvahy zdroj nákazy, ktorý môže byť:

 1. Exogénny zdroj – kontaminácia pochádza z vonkajšieho prostredia
 2. Endogénny zdroj – kontaminácia pochádza z mikrobiálnej flóry z kože a slizníc v mieste operačného výkonu

Na základe uvedených skutočnosti indikácia KPPA sa považuje za nevyhnutnú, resp. vhodnú pri operačných výkonoch v jednotlivých odvetviach chirurgie:

Kardiochirurgia

 • Chlopne
 • Aortokoronárny bypass
 • Disekujúca aneuryzma
 • Implantácia kardiostimulátora

Angiochirurgia

 • Abdominálna aorta
 • Cievne protézy
 • Rekonštrukcia ciev venóznym bypassom
 • Embolektómia s ischémiou a gangrénou

Hrudníková chirurgia

 • Pľúca
 • Trachea
 • Torakochirurgická diagnostika
 • Vrodené abnormality
 • Pažerák

Brušná chirurgia

 • Otváranie lúmenu GIT
 • Rektum
 • Hepatobiliárna a pankreatická operácia

Úrazová chirurgii

 • Kontaminované rany
 • Osteosyntéza kostí
Chirurgický výkon Bakteriálna flóra ATB pre KPPA
Hlava, krk, hrudník, srdce, cievy, mäkké tkanivá Streptokoky, pneumokoky, stafylokoky Penicilíny, cefalosporíny, linkozamidy
Otvorené fraktúry, urogenitálny systém, protézy a kĺby Zmiešaná bakteriálna flóra Penicilíny, linkozamidy, cefalosporíny
Brušná dutina, malá panva, hrubé črevo Gramnegatívne baktérie, anaeróby Cefalosporíny, metronidazol

Na KPPA by sa nemali používať rezervné ATB!

 • Cefalosporíny 3. generácie
 • Aminoglykozidy – netilmycín, amikacín, gentamycín

Postup podávania ATB na KPPA

 1. Aplikácia ATB 1 až 2 hodiny pred chirurgickým výkonom i.v. (prípadne i.m.) v jednej terapeutickej dávke
 2. Ak je priebeh operácie dlhší, možno podať podľa polčasu vylučovania ATB ďalšiu dávku na operačnej sále
 3. Ukončenie podávania ATB do 24 hodín po operačnom výkone (maximálne 48 hodín)

ATB liečba

Cieľom ATB liečby je zvládnuť infekciu a predchádzať komplikáciám.

Pred nasadením ATB v chirurgických disciplínach je vhodné rešpektovať nasledujúce postupy:

 • Zistiť etiologického pôvodcu infekcie a jeho citlivosť na jednotlivé ATB preparáty alebo aspoň odhadnúť pôvodcu infekcie zo vstupnej brány (laboratórna diagnostika, hemokultúra, výtery)
 • Okrem IKP pacientov, horúčka bez iných prejavov infekcie nie je indikáciou na ATB liečbu (antibiotiká nie sú antipyretiká!!!)
 • Pri empirickej liečbe robiť výber ATB preparátu na základe doterajšej skúsenosti chirurga

Kombinovanú liečbu ATB zvážiť pri:

 • Polymikrobiálna infekcia
 • Empirická liečba
 • Zníženie selekcie rezistentných kmeňov (Pseudomonas, Serratia, M. tuberculosis, Klebsiella)
 • Dosiahnutie synergického efektu alebo baktericídneho efektu

Počas liečby sledovať klinickú a laboratórnu odpoveď. Nezabudnúť na drenáž hnisu, či odstránenie infikovaného cudzieho telesa.

Je potrebné hodnotiť:

 • celkový chirurgický výkon
 • mikrobiálne spektrum
 • baktericídnu aktivitu ATB, jeho dokázanú účinnosť, nežiaduce účinky
 • predchádzajúce alergickú reakciu
 • vplyv na prítomné orgánové poškodenie
 • interakcie s inými liekmi, farmakokinetiku
 • rezistenciu nozokomiálnej flóry
 • predchádzajúcu ATB liečbu
 • Adekvátne dávkovanie a trvanie liečby, spôsob podávania

Neúspech ATB terapie

Pri neúspechu ATB liečby je potrebné analyzovať:
 • Pripadnú rezistenciu kauzálneho mikroorganizmu na preparát
 • Prienik ATB do miesta infekcie, nedostatočné dávkovanie, zlý spôsob aplikácie
 • In vivo neúčinnosť ATB napriek in vitro citlivosti
 • Prítomnosť abscesu, cudzieho telesa, nedostatočnej imunity pacienta, polymikrobiálna infekcia,
 • Nebakteriálna etiológia (lieková horúčka, vírusová infekcia, zápal žíl po kanylácii, náhly vznik rezistencie patogéna

Garancia úspešnej ATB terapie

Najlepším garantom úspešnej terapie ATB liečby je:
 • Udržanie normálnej telesnej teploty operovaného pacienta
 • Negativizácia výterov, sterov, hemokultúr
 • Pokles a normalizácia testov zápalovej aktivity
 • Udržanie celkového dobrého klinického stavu pacienta
 • Dobré zhojenie operačného poľa

Zdroj: Zdroje a literatúra