Zásady predoperačnej prípravy

Zásady predoperačnej prípravy

Predoperačná starostlivosť sa začína rozhodnutím o nutnosti operácie a končí sa prevozom pacienta na operačnú sálu.

 • Podľa typu operácie (neodkladné, urgentné, elektívne), hospitalizácia pred výkonom a predperačné vyšetrenie
 • Rešpektovanie všeobecného trendu súčasnej chirurgie
 • Psychologická príprava
 • Diétny režim a pohybový režim
 • Doplnenie krvného volumu, počtu erytrocytov, úprava hladiny elektrolytov a bielkovín krvnej plazmy

Všeobecná príprava pred operačným výkonom

Ako prvé v rámci predoperačnej prípravy by mal mať pacient vyhotovené dôkladné predoperačné vyšetrenie obvodným lekárom, ev. internistom. Medzi základné a povinné vyšetrenia patria následovné:

 • Vyšetrenie krvi
  – biochemické vyšetrenie – hepatálne testy, mineralogram, urea, kreatinin
  – hematologické – krvný obraz + diferenciálny rozpočet, krvná skupina, Rh faktor
  – hemokoagulačné – QUICK, APTT
 • Vyšetrenie moču – chemicky + sediment
 • EKG
 • RTG hrudníku – srdce + pľúca

Ak to zdravotný stav pacieta vyžaduje, tak doplniť kardiologické, diabetologické, neurologické a nefrologické vyšetrenie. Po týchto vyšetreniach by mal internista/obvodný lekár určiť a zhodnotiť všetky riziká spojené s operáciou.

Z chronickej medikácie je potrebné vysadiť lieky na riedenie krvi a previesť pacienta na LMWH. Podobný postup platí aj pri užívaní perorálnych antidiabetík. Minimálne 48 hod. pred operačným výkonom je vhodné pacienta previesť na aplikáciu inzulínových preparátov. V prípade akútnych výkonov sa pri úvode hospitalizácie PAD vysadia a pacientovi sa podáva krátkodobo účinkujúci inzulín podľa aktuálnej hodnoty glykémie. Počas operačného obdobia sa taktiež nepodávajú antihyperlipidemiká (statíny) a blokátory tvorby kyseliny močovej (Milurit, Alopurinol), ale nie je potrebné ich včasne vysadiť pred hospitalizáciou ako v prípade antikoagulans/antiagregans či PAD.

Ak sa predpokladá počas plánovanej alebo urgentnej operácie podanie krvnej transfúzie, je nevyhnutné zistiť krvnú skupinu a pred operáciou zabezpečiť na operáciu potrebné množstvo krvi. Ak to povaha ochorenia a aktuálny krvný obraz dovolí, je pri plánovaných výkonoch vhodné pred operáciou pacientovi odobrať krv na autotransfúziu. 

Doplniť anesteziologické konziliárne a predoperačné vyšetrenie s následným určením premedikácie a vhodného typu anestézie.

Očistnú klyzmu večer pred operáciou dostáva každý pacient za účelom vyprázdnenia hrubého čreva a prevencie defekácie na operačnom stole po prípadnom uvoľnení zvieračov počas anestézie, operácie alebo v bezprostrednom pooperačnom období.

Celková hygiena tela a holenie operačného poľa.

Pacient s varixami dolných končatín, ale aj bez nich v rámci prevencie tromboembolických komplikácii končatiny je nutná bandáž DK. Profylaktické podávanie LMWH je vecou jednotlivých pracovísk.

 • Bandáž elastickým obväzom
 • Bandáž elastickými pančuchami

Ráno v deň operácie zabezpečiť periférny žilový vstup a vyšetriť základné fyziologické funkcie (tlak krvi, pulz, telesná teplota). Podať pacientovi rannú medikáciu podľa odporúčania anesteziológa v rámci jeho predoperačného vyšetrenia.

Pred prevozom pacienta na operačnú sálu je nevyhnutné vyhotoviť jeho osobnú identifikáciu a prezliecť pacienta do jednodielneho oblečenia. Na operačnú sálu berie pacient celú svoju zdravotnú dokumentáciu vrátane RTG, USG, CT, angiografii či iných vyhotoveným vyšetrení. Na operačnú sálu si pacient neberie končatinové či zubné protézy, okuliare, šošovky a ďalšie ktoré pacientovi ukladáme do označenej skrinky.

V prípade menštruácie nie je vhodné vykonávať operácie v malej panve.

Špeciálna predoperačná príprava

 • Výplach žalúdka pri benígnej alebo malígnej pylorostenóze
 • Vyprázdnenie a dezinfekcia hrubého čreva pri výkonoch na črevnom trakte alebo tam, kde sa predpokladá prípadne ich otvorenie počas operácia v dutine brušnej alebo v malej panve
 • Zavedenie permanentného katétra do močového mechúra pri:
  • operáciách v malej panve v blízkosti močového mechúra
  • operáciách trvajúcich dlhšie ako 2 hodiny s nevyhnutnosťou peroperačného sledovania hodinovej diurézy
 • Predoperačná príprava anesteziológom, premedikácia
 • Predoperačná príprava pri komplikujúcich ochoreniach a prevencia exacerbácii

Zdroj: Zdroje a literatúra