Endoskopické diagnostické metódy a liečba ochorení GIT

Gastroskopia (ezofagogastroduodenoskopia)

Diagnostické metódy

 • Palpácia a zabezpečenie rigidity a elasticity steny bioptickými kliešťami
 • Cytológiacielená biopsia kliešťami alebo polypektomickou slučkou
 • Chromodiagnostika (absorpčné, reaktívne a kontrastné sfarbenie)
 • Zistenie prítomnosti infekcie Helicobacter pylori ureázovým testom

Liečebné metódy

 • Zastavenie krvácania v hornej časti GIT (urgentná EGDS)
  • Pažerákové varixy – sklerotizácia, tkanivové lepidlo, klipovanie
  • Vredy, fisury – injekčne (adrenalín), klipovanie, elektrokoagulácia
  • Vaskulárne anomálie (Dieulafoyova choroba)
 • Extrakcia cudzích telies z hornej časti GIT
 • Dilatácia stenóz pažeráka, žalúdka a dvanástnika – laserová ablácia stenóz pri malígnych ochoreniach s implantáciou endoprotéz
 • Polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia
 • Endoskopická gastrostómia

Kontraindikácie: perforácia, šok, akútny infarkt myokardu, pľúcna embólia, aneuryzma hrudnej aorty, zápal horných dýchacích ciest, flegmonózna ezofagitída

Príprava pacienta: niektorí pacienti potrebujú premedikáciu – diazepam, midazolam

Najčastejšie nálezy: ezofagitída, divertikuly, stenózy, gastritída, erózie a vredy, polypy, nádory

Kolonoskopia

Kolonoskopia je endoskopické vyšetrenie celého hrubého čreva až po Bauhinsku chlopňu (terminálne ileum). Hlavnou výhodou kolonoskopie sú jej terapeutické možnosti.

Kolonoskopia môže byť:
 1. Preventívna kolonoskopia
 2. Diagnostická kolonoskopia
 3. Terapeutická kolonoskopia
Pri endoskopickom vyšetrení dolnej časti GIT možno použiť:
 1. Rigidné prístroje – anoskopy a rektoskopy
 2. Flexibilné prístroje – fibroendoskopy a videoendoskopy

Indikácia kolonoskopie:

 • Primárne vyšetrenie u všetkých pacientov s klinickým podozrením na ochorenie konečníka a HČ
 • Manifestné alebo okultné krvácanie konečníka a HČ
 • Nevysvetliteľná anémia z chronických krvných strát
 • Skríning kolorektálneho karcinómu, sledovanie vysokorizikových skupín
 • Diagnostika pri podozrení na kolorektálny karcinóm

Diagnostické metódy

 • Biopsia bioptickými kliešťami alebo polypektomickou slučkou
 • Chromodiagnostika na rozlíšenie hyperplastických a adenomatóznych polypov a na diferenciáciu hranice prisadnutých polypov
 • Tetovanie injekciou zriedeného roztoku tušu intramukózne pre označenie miesta po polypektómii
 • Spektroskopia na zisťovanie diskrétnych slizničných zmien
 • Kolonoskopia so zväčšením na posúdenie štruktúry slizničných krýpt a na rozlíšenie aj drobné slizničné zmeny

Liečebné metódy

 • Endoskopická polypektómia
  • Malé polypy (< 5 mm) – „hot biopsy“ kliešte
  • Väčšie polypy – polypektomické slučky (oválne, hexagonálne, zmiešané)
  • Plošné lézie – mukozektómia
 • Zastavenie krvácania – injekčná aplikácia adrenalínu, monopolárna/bipolárna koagulácia, koagulácia tepelnou sondou
 • Rekanalizácia stenóz – laserová rekanalizácia
 • Dilatácia stenóz – balónikové dilatátory, bužinové dilatátory, elektrokauterizácia, fotodynamická liečba
 • Implantácia endoprotéz – kovové (samoexpandibilné)
 • Argónova plazmakoagulácia

Kontraindikácie: fulminantná ulcerózna kolitída, toxické megakolon, akútna divertikulitída, gravidita v 1. trimestri, náhla príhoda brušná, infarkt myokardu, pľúcna embólia, aneuryzma brušnej aorty

Príprava pacienta: Diéta a perorálna laváž hrubého čreva (3 – 5 dní vynechanie zvyškovej stravy), vynechanie antikoagulans, NSA a ASA

Najčastejšie nálezy: Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, infekčné kolitídy, divertikulóza, polypy, nádor, teleangiektázie, nešpecifický vred rekta, melanocytóza

Perkutánna endoskopická gastrostómia

Metóda je alternatívou chirurgickej gastrostómie, oproti ktorej je jednoduchšia, má menšiu morbiditu a je aj lacnejšia.
Princíp spočíva v zavedení cievky (PEGu) cez brušnú stenu do žalúdka alebo jejuja (jejunostómia), cez ktorú potom možno podávať potravu.

Indikácia PEG:

 • Dlhodobá enterálna výživa so závažnými poruchami príjmu per os alebo poruchami pasáže pažerákom
 • Reverzibilné choroby s možnosťou potenciálnej úpravy
 • Nevyliečiteľné choroby s možnosťou dlhšieho prežitia
 • Terminálne štádia ochorení

Liečebné metódy

 • Priama punkčná metóda
 • Metóda pretiahnutia sondy
 • Po drôtenom vodiči (push)
 • Bez drôteného vodiča (pull)

Kontraindikácie: poruchy hemokoagulácie, peritonitída, ascites, karcinomatóza, ileus, sepsa, akútna pankreatitída

Príprava pacienta: nalačno (12 hodín), hemokoagulačné vyšetrenie ATB i.v. pol hodinu pred

Enteroskopia

Enteroskopia je endoskopické vyšetrenie tenkého čreva. Ide o vyšetrenie technicky náročné. Pravdepodobne bude nahradená kapsulovou enteroskopiou (endoskopiou).

Indikácie enteroskopie:

 • Krvácanie nejasnej etiológie
 • Nejasný malabsorpčný syndróm
 • Nádory a zápaly

Diagnostické metódy

 • Aspekcia
 • Chromoskopia
 • Biopsia

Liečebné metódy

 • Zastavenie krvácania
 • Dilatácia stenózy
 • Polypektómia

Kontraindikácie: odmietnutie pacientom, perforácia, náhla príhoda brušná, kardiopulmonálna dekompenzácia

Kapsulová endoskopia

Wireless capsule endoscopy“ je vyšetrenie dutých orgánov GIT špeciálnou kapsulou. V súčasnosti slúži len na diagnostiku ochorení tenkého čreva.

Indikácie kapsulovej endoskopie:

 • Akútne krvácanie do GIT z nejasného zdroja (negatívna kolonoskopia aj ezofagogastroduodenoskopia)
 • Chronické krvácanie z nejasného zdroja
 • Nestenotizujúce patologické zmeny tenkého čreva
 • Crohnova choroba
 • Celiakálna sprue
 • Enteropatia z NSA
 • Monitorovanie polypóz
 • Chronické hnačky neurčenej etiológie

Kontraindikácie: nesúhlas pacienta, náhla príhoda brušná, stenóza a fistuly TČ, dysfágia, divertikulóza pažeráka a TČ, divertikulóza HČ, pacient s kardiostimulátor a kardioverter

Príprava pacienta: nalačno (12 hodín), vynechanie ASA, sukralfátov, preparátov železa

Endoskopická retrográdna cholangio-pankreatikografia

ERCP vyšetrenie je invazívna vyšetrovacia a diagnostická metóda, cieľom ktorej je zobrazenie žlčových a pankreatických vývodových ciest (vývodov) po ich naplnení kontrastnou látkou a pri patologickom náleze aj jeho terapeutické ovplyvnenie.
Vývody sa naplnia kontrastnou látkou pomocou kanyly zavedenej cez papilla duodeni major Vateri do ductus hepatocholedochus.

Indikácie ERCP vyšetrenie:

 • Liečba cholecholitiázy – extrakcia konkrementov
 • Dilatácia benígnych a malígnych stenóz a striktúr źlčových ciest a pankreatických vývodov
 • Krvácanie a infekcie hepatobiliárneho a pankreatického pôvodu
 • Algické syndrómy hepatobiliárneho a pankreatického pôvodu

Diagnostické metódy

 • Vyšetrenie dolného pažeráka, žalúdka, dvanástnika a Vaterskej papily
 • Hlboká kanylácia ductus choledochusductus pancreaticus a vývody naplniť kontrastnou látkou a osnímkovať
 • Odobratie žlče a pankreatickej šťavy na rôzne iné vyšetrenie (kultivácia, diagnostika cholesterolových kryštálikov, cytológia, genetické vyšetrenie a pod.)
 • Endoluminálna endoskopia a/alebo endoluminálna ultrasonografia
 • Cholangioskopia a pankreatikoskopia
 • Endoskopická manometria Oddiho sfinktera
 • Biopsia Vateskej papily
 • Mikrobiologický odber žlte

Liečebné metódy

 • Endoskopická papilosfinkterotómia alebo dilatácia Oddiho sfinktera

Kontraindikácie: absolútne KI neexistujú, relatívne KI sú koagulopatie,

Najčastejšie nálezy: Vredy, erózie, deformity (žalúdok, duodenum, papila), vrodené chyby žlčových ciest, nádory

Cholangioskopia a pankreatikoskopia

Priame endoskopické metódy vyšetrenia ŽC a pankreasu.

 1. Transpapilárna cholangioskopia
  • Problematické konkrementy
  • Stenózy nejasnej etiológie
  • Striktúry po transplantácii pečene
 2. Perkutánna transhepatálna cholangioskopia
  • Problematické konkrementy
  • Diferencovanie malígnych a benígnych stenóz žlčovodov a hepatikojejunoanastomóz
 3. Pankreatikoskopia
  1. Podozrenie na intraduktálny papilárny mucinózny tumor
  2. Pankreatické stenózy
  3. Cielená cytológia a histologizácia
  4. Chronická pankreatitída

Liečebné metódy

V súčasnosti je endoskopická liečba indikovaná pri ochorenia:

 • Akútna biliárna pankreatitída – najmä spojenej s ikterom a/alebo s cholangitídou
 • Komplikácia akútnej pankreatitídy:
  • Drenáž pseudocýst a abscesov
  • Implantácia plastikového stentu pri fistule
 • Pancreas divisum
 • Chronická pankreatitída s algickým syndrómom – ak nereaguje na konzervatívnu liečbu s atakmi AP
  • Endoskopická pankreatická papilosfinkterotómia
  • Dilatácia stenóz a implantácia duodenopankreatických stentov
  • Extrakcia pankreatických konkrementov
  • Blokáda plexus coeliacus
 • Komplikácie chronickej pankreatitídy – pseudocysty, disrupcie, stenózy distálneho choledochu
 • Karcinóm pankreasu

Endoskopická ultrasonografia

Zobrazovacia metóda, ktorá využíva kombináciu endoskopie a ultrasonografie. Systém je založený na princípe katétra a na princípe endoskopu so sondou:

 • 360° radiálna sonda
 • Lineárna elektronická sonda

Výhody:  sonda sa dostane tesne k stene tráviacej sústavy a k okolitým orgánom; odpadá limitácia vzduchom

 • EUS v hornej časti GIT – pažerák, žalúdok, dvanástnik, okolité štruktúry a pankreatikobilárny systém
 • EUS v dolnej časti GIT – rektum a HČ
 • EUS pri laparoskopii

Diagnostické metódy

 • Submukózne abnormality
 • Staging tumorov GIT
 • Pankreatikobiliárne ochorenia
 • Žalúdočné varixy
 • Detekcia choledocholitiázy
 • Blokáda plexus celiacus
 • Suspektná Crohnova choroba
 • Tenkoihlová biopsia

Liečebné metódy

 • Aplikácia botulotoxínu pri achalázii
 • Injekcia antitumoróznych látok do tumorov
 • Neurolýza a blokáda ganglion coeliacum
 • Cielená rádiofrekvenčná ablácia
 • Drenáž pankreatických pseudocýst a abscesov
 • Cholangiopankreatikografia a vytvorenie choledochuduodenálnej fistuly

Endoluminálna ultrasonografia

Endoluminálna USG sa vykonáva echoendoskopmi.

Indikácie USG:

 • Staging nádorov GIT
 • Poruchy motility pažeráka, Barretov pažerák (diferencilnia dg, medzi ezofagitídov a Barretovým pažerákom)
 • Gastritída
 • Nádory v ampulárnej oblasti, stenózy v oblasti pankreasu a ŽC
 • Cholelitiáza
 • Nešpecifické črevné zápaly, polypy

Perkutánne transhepatálne metódy

PTM dopĺňajú štandardné metódy diagnostiky a terapie pri biliárnych ochoreniach.

Diagnostické metódy

 • PTC
 • Odber materiálu
 • Histológia a cytológia
 • Mikrobiologické vyšetrenie
 • Cholangioskopia

Liečebné metódy

 • Implantácia stenóz
 • Brachyterapia
 • Cholangioskopia
 • Litotrypsia
 • Extrakcia konkrementov
 • Dilatácia stenóz

Zdroje: Zdroje a literatúra