Krvácanie do tráviaceho traktu

U pacienta sa krvácanie manifestuje subjektívnymi ťažkosťami, klinicky sa prejavuje buď akútnym krvácaním alebo chronickou anemizáciou.

 1. Akútne krvácanie – patrí medzi náhle príhody brušné.
  • Artériové krvácanie – najčastejšie z vredov
  • Venózne krvácanie – najčastejšie z varixov (pažerák)
 2. Chronické krvácanie (anemizácia) – stav spojený s príznakmi ako slabosť, únava, malátnosť, nevýkonnosť, bledosť. Stav vzniká najmä pri zhubných nádorových ochoreniach tráciaceho traktu, chronickom zlyhávaní pečene a obličiek, pri hematologických ochoreniach.

Klinický obraz

 1. Hemateméza – zvracanie jasnočervenej, tekutej krvi (pažerák) + koagulá (žalúdok).
 2. Melaneméza – zvracanie tmavohnedej až čiernej krvi (kávová usadenina alebo tmavé prúžky – hematínový obsah).
 3. Meléna – riedka, čierna, kolomažovitá stolica, príznak krvácania z hornej časti GIT, pri spomalenej pasáži aj z colon ascendens. Čierne sfarbenie vzniká vplyvom pôsobenia baktériovej črevnej flóry. Prejavy vznikajú už pri úniku 100 ml krvi.
 4. Enteroragia – peranálny odchod červenej krvi alebo krvných koagúl je príznak krvácania z hrubého čreva alebo konečníka.

Etiopatogenéza

 1. Erózie a fisúry – lézie sliznice nepresahujúce lamina muscularis mucosae
 2. Vred – hlboká lézia zasahujúca aj do lamina muscularis mucosae
 3. Ulcus simplex Dieulafoy – sliznicová lézie, kde nie je prítomný slizničný defekt, ale ide o krvácanie zo slizničnej alebo podslizničnej cievy bez erózie a ulcerácie. Prevalencia 0,3 – 6,7% s letalitou do 25%
 4. Malory-Weissov syndróm – trhlina sliznice, ktorá vzniká pri opakovanom prudkom zvracaní, najčastejšie v oblasti kardie alebo distálnej časti pažeráka
 5. Pažerákové varixy – v rôznom stupni dilatované podslizničné a slizničné venózne plexy pažeráka, ktoré sú dôsledkom portálnej hypertenzie
 6. Polypy a nádory – menej často zdrojom krvácania
 7. Zápaly – patria medzi benígne zdroje krvácania (špecifické aj nešpecifické zápaly) – ezofagitída, gastritída, bulbitída, duodenitída, enteritída, kolitída, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída, kandidóza
 8. Angiodysplázie – patologický zmenené sliznicové cievy, ktoré sú dilatované, niekedy prominujú nad povrch sliznice a majú menejcennú cievnu stenu v zmysle angiopatie

Klasifikácia

Klasifikácia krvácania z ulcerogénnych lézii (erózie, fisúry, vredy, Dieulafoy lézie) – podľa Forresta:

Forrest 1a – F1a Aktívne striekajúce krvácanie z vredu
Forrest 1b – F1b Aktívne krvácanie bez striekajúcej krvi – presakovanie
Forrest 2a – F2a Viditeľná cieva/trombus, bez aktívneho krvácania
Forrest 2b – F2b Pevne lipnúce koagulum na spodine vredu
Forrest 2c – F2c Vred s hematínovým povlakom
Forrest 3 – F3 Vred s čistou spodinou

Klasifikácia krvácania z pažerákových varixovpodľa Paqueta:

Paquet I Malé, mierne a rovnako elevované cievy, ktoré možno ľahko komprimovať
Paquet II Veľké zvlnené cievne kmene, ktoré zapĺňajú až 1/3 lúmenu a nemožno ich komprimovať endoskopom
Paquet III Veľké zvlnené cievne kmene, ktoré zapĺňajú viac ako 1/3 lúmenu
Paquet IV Protrúzie varixov do viac ako pol lúmenu

Diagnostika

 1. Anamnéza – dôležité je zistiť farbu krvi (čersvá červená krv / čierna, tmavočervená krv)
  • predchádzajúca vredová choroba
  • užívanie analgetík, antipyretík, antireumatík
  • abúzus alkoholu, fajčenie
  • úraz, cudzie teleso v GIT
 2. Klinické a laboratórne vyšetrenie
  • Tlak krvi, pulz, hemoglobín
  • Blackmore-Semgtakenova sonda – odlíši pažerakové a žalúdočné krvácanie
 3. Zobrazovacie vyšetrenie
  • Ezofago-gastro-duodenoskopia (gastrofibroskopia)
  • Kolonoskopia
  • Enteroskopia
  • Endoskopická retrográdna cholangio-pankretikografia (ERCP)
  • Laparoskopia
 4. Rádiodiagnostika
  • Angiografia
  • Ultrasonografia
  • CT vyšetrenie
  • Scintigrafia
Lokalizácia, závažnosť krvácania a možnosť recidívy sa určuje hlavne podľa tzv.  „red color sign“ – červeno sfarbeného miesta na varixe, ktoré prominuje nad povrch varixu a býva najčastejšie miesto krvácania.
Kritéria masívneho krvácania:

o     Pokles systolického tlaku pod 90 mmHg

o     Vzostup pulzov nad 100 – 110 / min

o     Hodnota hemoglobínu pod 80 g/L

o     Oligúria až anúria – pokles hodinovej diurézy pod 40 – 50 ml/hod.

o     Celkový stav pacienta – bledosť až cyanóza, nepokoj, dyspnoe

Terapia

1. Konzervatívna liečba

Hemostyptiká
 • Kyselina paraaminometylbenzoová – Pamba (syntetický fibrinolytický inhibítor)
 • Dicynone (zvyšuje adhezivitu trombocytov)
 • Exacyl (inhibítor fibrinolytickej aktivity plazmínu)
 • Kanavit (vitamín K)
Vazoaktívne látky
 • Terlipresin – Remestyp (žnižuje prietok krvi v splanchnickej oblasti a účinok na hepatoportálny obeh podporuje vytvorenie stabilného zhluku trombocytov)
Plazmaexpandéry (pôsobia na onkotický tlak)
 • Dextran 6%
 • Rheodextran 10%
 • Gelafundin
 • Haemaccel 3,5%
 • Elohast 69%
 • HAES-Steril 6%
Čerstvá zmrazená plazma (patrí medzi plazmaexpandéry + dodáva všetky koagulačné faktory)
Trombocytárny koncentrát
Somatostatínové preparáty – znižujú prietok krvi v splanchnickej oblasti
 • Stilamin – syntetický pripravený hormón somatostatín
 • Sandostatin (oktreotid) – analóg somatostatínu, má dlhšiu dobu pôsobenia
Fibrinogén Human – krvný derivát, ľudský fibrinogén
Prothromplex Total TIM 4 – ľudský parciálny protrombínový komplex na substitúciu II, VII, IX, X

2. Endoskopická liečba – gastrofibroskopia, kolonoskopia, duodenoskopia

Injekčná metóda endoskopie
 • Adrenalín – epinefrín (sympatomimetikum ) – lokálny vazokonstrikčný účinok pri kapilárnom krvácaní a vredovom krvácaní
 • Aethoxysklerol – polidocanol (venofarmakum) – pri  pažerákových  varixoch, kŕčových žilách a hemoroidoch
 • Alkohol (absolútny čistý alkohol) – pri vredovom krvácaní
 • Fibrínové lepidlá – Beriplast (lokálne hemostyptikum) – pri vredovom krvácaní
 • Histoakryl – n-butyl-2-cyanoakrylát – mieša sa s lipiodolom pre spomalenie tuhnutia
Koagulačná metóda
 • Monopolárna elektrokoagulácia
 • Bipolárna elektrokoagulácia
 • NYG-laser / Argón-beamer – pri krvácaní z karcinómu
Mechanická metóda
 • Elastické ligatúry – „banding“
 • Endoloop – endoskopické slučky
 • Hemoklipy – titánové hemoklipy

3. Chirurgická liečba

 • Opich krvácajúcej erózie / vredu pomocou gastroduodenotómie
 • Excízia vredu s okolím
 • Resekcia žalúdka (zvyčajne subtotálna gastrektómia)
 • Resekcia Meckelovho divertikla
 • Resekcia hrubého čreva (subtotálna kolektómia) – pri hemoragickej ulceróznej kolitíde
 • Resekcia krvácajúceho nádoru
 • Azygoportálna dekonexia – pri krvácaní z varixov
 • Splenektómia, ev totálna gastrektómia – pri segmentálnej portálnej hypertenzii
Indikácie na chirugickú liečbu:

 • pretrvávajúce krvácanie z pažerákových varixov mimo dosah balónikov Sengstakenovej sondy (napr. fundus žalúdka)- nemožnosť naložiť hemoklipy
 • pretrvávajúce krvácanie z ťažkej erozívnej gastritídy, ktorá nereaguje na hemostyptickú liečbu
 • arodovaná veľká artéria pri hlbokom kalóznom vrede:
  • a. gastroduodenalis – pri vredoch zadnej steny bulbu duodena
  • a. gastrica – pri vredoch v malej kurvatúre žalúdka
 • krvácavý exulcerovaný karcinóm žalúdka
 • krvácajúca pankreatogastrická / pankreatojejunálna fistula
 • ulcus Dielafoy
 • opakované melény u detí pri negatívnom endoskopickom náleze – predpoklad Meckelovho divertikula
 • masívna enterorágia nereagujúca na konzervatívnu  liečbu
 • ak nemožno vykonať endoskopiu
 • ak nie je lokalizovaný zdroj krvácanie žiadnou diagnostickou metódou

Zdroj: Zdroje a literatúra