Chronická pankreatitída

Chronická pankreatitída je progresívne chronické zápalové ochorenie podžalúdkovej žľazy. Zápal je charakterizovaný ireverzibilnou zmenou pankreatického parenchýmu s následnou atrofiou.

 • fokálna nekróza
 • difúzna fibróza
 • kalcifikácia

Etiopatogenéza

Z etiologického hľadiska sa chronická pankreatitída rozdeľuje klasifikáciou TIGAR-O.

T – toxicko-metabolická (nutritívna) forma – chronický abúzus alkoholu (70 – 90%)
I – idiopatická forma
G – geneticky podmienená forma
A – autoimunitná forma
R – recidivujúca (rekurentná) forma
O – obštrukčná forma

Alkohol spôsobuje tukovú degeneráciu pankreatických acínov a poškodenie acínov voľnými radikálmi kyslíka a pri opakovaní dochádza k fibrotickým zmenám.

Klinický obraz

 • Bolesť
 • Nauzea a zvracanie
 • Diabetes mellitus – endokrinná insuficiencia
 • Maldigescia – exokrinná insuficiencia
 • Strata hmotnosti (druhý načastejší príznak)
 • Hnačka, steatorea
 • Meteorizmus
 • Edémy
 • Tromboflebitída

Recidivujúca bolesť v epigastriu s pásovitým šírením až do chrbta a medzi lopatky.

Diagnostika

 • Anamnéza + klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • ERCP vyšetrenie
 • PTC vyšetrenie
 • Biopsia

Anamnesticky sa zisťuje častá konzumácia alkoholu, bolesť po jedení, choroby žlčníka, steatorea, plnosť žalúdka po jedení, strata hmotnosti, nechutenstvo a pod.

Pri klinickom vyšetrení sa zisťuje tlaková bolestivosť v oblasti epigastria, niekedy bolestivá hmatná rezistencia v bruchu (epigastriu) – akútny zápalový atak;  nebolestivá rezistencia v epigastriu – pseudocysta.

Laboratórne vyšetrenie: zvýšená amyláza v sére a v moči – len pri akútnom ataku = exacerbácii. Pri kľudovej fáze chronickej pankreatitídy je hodnota amyláz v norme. Vyšetrenie exokrinnej funkcie má význam až v neskorších štádiách ochorenia. Priame vyšetrenie stimuláciou pankreatickej sekrécie cholecystokinínom a sekretínom, charakterizuje sa duodenálny obsah získaný sondou; Lundhov test stanovuje trypsín v duodenálnej štave. Nepriame vyšetrenie PABA testom na stanovenie chymotrypsínu v stolici, vyšetrenie tukov v stolici. Orálny glukózový tolerančný test (OGTT) je indikovaný preto, lebo u 2/3 pacientov je znížená glycidová tolerancia. Hepatálne testy sú indikované vzhľadom na možnosť poškodenia pečene. 

RTG natívna snímka brucha môže detegovať kalcifikácie v oblasti pankreasu, ale to len zriedka. 
RTG vyšetrenie báryovou kašou je vidieť na bočnej projekcii odtláčanie žalúdka ventrálne a rozšírenie retrogastrického priestoru, ak je prítomná pseudocysta pankreasu. Na RTG snímkach dlhých kosti je možné vidieť aseptické nekrózy u 5% pacientov s CHP.

USG vyšetrenie zobrazí zväčšenie, alebo naopak zmenšenie pankreasu, mozaikovú hyperechogénnu a hypoechogénnu štruktúru, anechogénne cysty a pseudocysty, dilatáciu vývodu pankreasu, kalcifikáty s vysokou echogenitou a akustickými tieňmi. 

CT vyšetrenie umožňuje detailnejší pohľad na štrukturálne zmeny pankreasu. Odhalí veľkosť a ohraničenie žľazy, dilatáciu ductus pancreaticus, kalcifikáty, cysty a pseudocysty.

ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) vyšetrenie je najdôležitejšie vyšetrenie pri CHP, pretože znázorní morfologické zmeny pankreatických vývodov, čo je potrebné pre rozhodnutie o indikácii derivačnej alebo resekčnej operácie.

Perkutánna transhepatálna cholangiografia sa indikuje len výnimočne, väčšinou ako doplnenie ERCP vyšetrenia na ozrejmenie morfologických zmien ŽC.

Kalcifikácie pri chronickej pankreatitíde
Pseudocysta pankreasu

Komplikácie

 • Pseudocysta
 • Kompresia ductus choledochus, duodena, HČ (najmä pri atakoch AP)
 • Krvácanie z GITu (9%) najmä z ezofageálnych varixov pri trombóze v.lienalis, ev. v. portae
 • Karcinóm pankreasu

Terapia

 1. Endoskopická liečba
  • Pankreatická papilotómia
  • Dilatácia stenózy zavedením plastikového/metalického stentu
  • Extrakcia konkrementov z choledochu
 2. Chirurgická liečba
  • Derivačná operácia CHP
  • Terminálna pankreatikojejunostómia črevnou kľučkou tvaru Y (Roux – Y)
  • Laterolaterálna pankreatikojejunostómia
  • Laterálna pankreatikogastrostómia
  • Transduodenálna papilosfinkterotómia s pankreatikotómiou
  • Pozdĺžna duodenotómia a transduodenálna papilosfinkterektómia
  • Pankreatikotómia
  • Resekcia pankreasu
   • Distálna pankreatektómia
   • Resekcia hlavy pankreasu
   • Subtotálna pankreatektómia
   • Totálna duodenopankreatektómia

Zdroj: Zdroje a literatúra