Crush syndróm

Crush syndróm vzniká dlhodobým stlačením alebo masívnym pomliaždením mäkkých tkanív (najmä svalov), kedy dochádza k ich ischémii a poškodeniu.

Po odstránení tlaku na tkanivá:
 • Uvoľňuje sa myoglobín zo svalových buniek
 • Uvoľňujú sa kyslé metabolity a kálium
 • Do poškodeného tkaniva transuduje tekutina (plazma)
Perthesov syndróm (syndróm modrej masky) je zvláštny typ poranenia pri zasypaní, kedy dôjde ku stlačeniu hrudníka s obmedzením dýchacích pohybom. Súčasne sa vyskytujú petéchie na hlave a pod spojovkami.
Medzi prejavy syndrómu patrí:
 • Myoglobinúria
 • Hypovolémia
 • Hyperkaliémia s rizikom vzniku srdcovej arytmie
 • Transudácia tekutín do tkanív s následným edémom
 • Lokálne poškodenie kože

Crush syndróm a kompartment syndróm majú niektoré prejavy spoločné (dôsledok svalovej ischémie)

 • Kompartment syndróm – lokálne príznaky
 • Crush syndróm – celkové príznaky

Fázy Crush syndrómu

Crush syndróm prebieha v 3 fázach:

 1. Akútna fáza (1 – 2 dni)
 • Hypovolemický šok
 • Hyperkaliémia
 • Edém končatín (útlak ciev a nervov)
 • Poškodenie kože
 1. Subakútna fáza (2 týždne)
 • Akútne zlyhanie obličiek
 • Oligúria až anúria
 • Hyperazotémia
 • Hyperkaliémia
 • Demarkácia nekróz
 1. Neskorá fáza
 • Obnovenie funkcie obličiek
 • Polyúria
 • Hypostenúria

Terapia

 • Tlmenie bolesti
 • Infúzia alkalizujúcich kryštaloidov (podľa hodnôt CVT)
 • Liečba hyperkaliémie – infúzia glukózy s inzulínom, ev. CaCl2
 • Amputácia – pri ťažkom poranení končatiny
 • Dekompresívna fasciotómia – pri rozvoji kompartment syndrómu