Sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis (pilonidálny sínus, sakrokokcygeálna fistula/sínus, dermatoidná cysta) je benígne ochorenie (absces alebo cysta), ktoré sa objavuje v blízkosti kostrče (sakrokokcygeálna oblasť). Ide o dutý systém medzi špičkou kostrče a análnou oblasťou.

Môže ísť o vrodenú alebo získanú formu.  Iná definícia hovorí, že pilonidálny sínu je akútna/chronická infekcia intergluteálnej ryhy. Ide o chronické poškodenie v sakrokokcygeálnej oblasti, rezultujúce do bolestivého abscesu alebo chronického vyprázdňujúceho sa sínusu s predpokladom dlhej doby hojenia. Liečba spočíva v podávaní ATB, prípadne je potrebné chirurgicky zadrénovať postihnutú oblasť.

Etiopatogenéza

Ochoreni vzniká na podklade chronickej reakcie na dráždenie podkožného tkaniva vnárajúcim sa vlasovým folikulom z okolitej kože, tvorbou podkožných kanálikov pri spolupôsobení keratínu a baktérii. Patognomickým faktorom je prítomnosť ochlpenia v intergluteálnej ryhe.

Medzi predisponujúce faktory patrí:
 • Familiárna dispozícia (38%)
 • Lokálna trauma (34%)
 • Nadváha (37%)
 • Obezita (14%)

Klinický obraz

 1. Akútna forma – absces
  • Začervenanie kože, bolesť, edém, hmatná fluktuácia v podkoží, hnisavá sekrécia
  • Zvýšená teplota až febrilita
  • Pocit slabosti až schvátenia
 2. Chronická forma – stav po prekonanom abscese
  1. Mierna sekrécia z kanálikov
  2. Zmeny na koži (stvrdnutie, macerácia)
  3. Pruritus

Diagnostika

 • Anamnéza a klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Mikrobiologické vyšetrenie

Anamnestické údaje s dôrazom na rodinnú, osobnú a pracovnú anamnézu. Klinické vyšetrenie spravidla stačí – aspekcia, palpácia, rektálne vyšetrenie.

Laboratórny nález  so zvýšenou koncentráciou zápalových parametrov (leukocytóza, CRP) v prípade akútnej formy sinusu (väčšinou sa nerealizuje).

USG vyšetrenie v prípade nejasnosti a k určeniu hĺbky a rozsahu kolekcie v podkoží.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Instilácia koncentrovaného 80% fenolu do kanálikov
  • Fibrínové lepidlo
 2. Chirurgická lieba
  1. Incízia s drenážou – pri akútnej forme
  2. Excízia s primárnou sutúrou
  3. Marzupializácia
  4. Plastické operácie
   • Limbergov lalok
   • Karydakisov lalok
   • Bascomov lalok

Zdroj: Zdroje a literatúra