Zlomeniny acetabula, luxácia v bedrovom kĺbe

Zlomenina acetabula

K zlomeninám acetabula dochádza pri vysokoenergetických úrazoch (autonehody, pády z výšky) a to priamym nárazom na bok alebo nepriamym nárazom (náraz kolena o prístrojovú dosku – dashboard injury). Sú často v kombinácii s inými zlomeninami. Len 10% zlomenín panvového kruhu prebieha transacetabulárne.

Klasifikácia

 1. Zlomeniny predného pilieru
 2. Zlomeniny zadného pilieru

Delenie podľa Judeta a Letournela (AO klasifikácia):

 1. Intraartikulárne zlomeniny Typ A (čiastočné) – postihnutý len jeden pilier
 2. Intraartikulárne zlomeniny Typ B (čiastočné) – postihnuté oba piliere
 3. Intraartikulárne zlomeniny Typ C (kompletné) – oba piliere oddelené od os ilium
  • vertikálna separácia (C1)
  • horizontálna separácia (C2)
  • zmiešaná separácia s postihnutím sakroiliakálneho skĺbenia (C3)

Podrobné rozdelenie zlomenín: Zlomeniny panvy

Diagnostika

 • Anamnéza a klinický obraz
 • USG vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
zelená – predná stena acetabula
červená – zadná stena acetabula
hnedá – hlavica femuru
žltá – strecha acetabula
modrá – ilioischiadická línia
fialová – iliopectineálna línia
Kominutívna minimálne dislokovaná zlomenina ľavého acetabula, lomná línia pokračuje na horné ramienko os pubis, cez os ischii až na dolnú os ilium.
Rovnaký snímok:
Zlomenina ľavého acetabula so znázornenou lomnou líniou

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny (bez ohrozenia stability kĺbu)
  • pokoj na lôžku s včasnou rehabilitáciou
 2. Chirurgická liečba – dislokované zlomeniny, nestability kĺbu
  • Trakcia
  • Vonkajší fixátor
  • Kompresné šróby a dlahová osteosyntéza
  • Totálna endoprotéze (TEP)

Trakcia je väčšinou len dočasná a ide skôr o analgetickú metódu u dislokovaných zlomenín do doby, než je pacient schopný operácie. Vonkajší fixátor je pomerne jednoduchým riešením. Jedná sa o premostenie dvoch a dvoch Schanzových šróbov zavedených supraacetabulárne (panvový fixátor) a jeho prepojenie na 2 až 3 šróby zavedené vetrolaterálne do hornej tretiny stehennej kosti, a to oboma stranami panvového fixátoru. Realizuje sa až po repozícii zlomeniny v oblasti acetabula.
Operáciu je nutné vykonat čo najskôr, maximálne do 10 až 14 dní.

Repozícia luxovaného bedrového kĺbu je prioritný a urgentný zákrok, aby sa čo najviac skrátila doba, počas ktorej je hlavica femuru ohrozená poruchou výživy z ciev, ktoré prechádzajú kĺbovým puzdrom!

Komplikácie

 1. Včasné komplikácie
  • Panvový kompertment syndrom – rozpínajúci hematom utláča velké cievy (kadiálna insificiencia zo zníženého návratu, renálna dysfunkcia, ischémia splanchniku).
   Klinický obraz: narastajúci hematom na USG alebo CT vyšetrení, oligúria až anúria, ischémia DK, neurologický deficit DK!
   • predný paravezikálny PKS – krvácanie z prednej vetvy a. iliaca interna, a. obturatoria nebo a. pudenda –> terapia: embolizácia, tamponáda
   • zadný gluteoperineálny PKS – krvácanie zo zadnej vetvy a. iliaca interna, a. glutea superior –> embolizácia, ligácia a. iliaca interna
   • zmiešaný abdominopelvický KS –> revízna laparotómia
 2. Pooperačné komplikácie
  • Protrahované krvácanie
  • Komplikácie pri hojení operačnej rany
 3. Neskoré komplikácie
  • Paraartikulárna osifikácia
  • Nekróza hlavice femuru
  • Artróza bedrového kĺbu
  • Asymetria panvového kruhu a skrátenie DK
 4. Urologické komplikácie
  • Nutkanie na močenie
  • Atónia močového mechúra
  • Inkontinencia moču
  • Erektilná dysfunkcia

Pooperačná rehabilitácia

Poranenie acetabula vyžaduje vždy odhlahčovanie DK po dobu 2 až 3 mesiace. Plne indikovaná je aj lázenská liečba. Doba obmedzení je na pol roka.

Luxácia v bedre

Luxačné poranenie bedrového kĺbu vzniká ako následok vysokoenegetického úrazu. Často sa jedná o prenesený náraz flektovaného kolena na prednú prístrojovú dosku auta pri autonehode (dashboard injury).

Klasifikácia

Klasifikácia podľa smeru luxácie:

 1. Luxatio retrocotyloidea (zadná luxácia)
  • luxatio iliaca – horná zadná luxácia
  • luxatio ischiadica – dolná zadná luxácia
 2. Luxatio praecotyloidea
  • luxatio pubica – horná predná luxácia
  • luxatio obturatoria – dolná predná luxácia

Klasifikácia podľa prítomnosti zlomeniny:

 1. Izolovaná luxácia
 2. Luxačná zlomenina – luxácia spojená so zlomeninou
  • zadnej steny acetabula (najčastejšie)
  • hlavice femuru (Pipkinová zlomenina)
  • spodiny acetabula a medializáciou hlavice femuru (centrálna luxácia)

AO klasifikácia:

 1. predná luxácia
 2. zadná luxácia
 3. centrálna luxácia
 4. obturátorová luxácia
 5. iné luxácie
Vždy vyšetriť prekrvenie a motorickú aj senzitívnu inerváciu periférie končatiny!

 • zadná luxácia – lézia n. ischiadicus = peroneálna lézia
 • predná luxácia – lézia n. femoralis (ev. s a. femoralis)

Diagnostika

 • Klinický obraz – bolest, postavenie končatiny podľa smeru luxácie
  • zadná luxácia – semiflexia, addukcia a vnútorná rotácia, skrátenie končatiny
  • predná luxácia – abdukcia, vonkajšia rotácia, skrátenie končatiny
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie je vhodné po repozícii, pretože ozrejmí centraciu hlavice femuru v acetabule a prípadné interpozitum či zlomeninu.

Pipkinová zlomenina I. typu
Luxácia bedrového kĺbu:
červená – luxovaná hlavica femuru
zelená – fyziologické postavenie
žltá – acetabulum

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – repozícia
 2. Chirurgická liečba

Operácia je indikovaná u všetkých nestabilných alebo nereponibilných luxácii a luxačních zlomenín.

Rehabilitácia pri konzervatívnom postupe zahŕňa pasívne a následne aktívne cvičenie do 60° flexii v bedrovom kĺbe, motorová dlaha, po odoznení bolestí je možná vertikalizácia s barlami s pokladaním DK, po 6 týždňoch je možná postupná záťaž, plná záťaž od 3 mesiacov.

Pri luxáciach s nedislokovanou zlomeninou zadnej hrany či steny acetabula je vhodná odľahčujúca skeletálna extenzia na 3 až 4 týždne. Následne rehabilitácia s postupnou záťažou od 3 mesiacov.

Pooperačná rehabilitácia následuje po stabilnej dlahovej osteosyntéze zadnej steny acetabula. Musí byť zahájená čo najskôr vertikalizácia s odhlačením DK pomocou barlí. Postupná záťaž začína po 6 až 8 týždňoch, plná záťaž po 3 až 4 mesiace.

Komplikácie

 • Avaskulárna nekróza
 • Posttraumatická artróza
 • Recidivujúce luxácie
 • Paraartikulárna osifikácia
 • Lézia n. ischiadicus – až u 20% pacientov po luxácii

Zdroj: Zdroje a literatúra