Peptický vred gastroduodena

Gastroduodenálna vredová choroba je stav charakterizovaný vytvorením hlbokého slizničeného defektulamina muscularis mucosae – vredu (ulcus).
Výskyt duodenálneho vredu vs. žalúdočného vredu je v pomere 3 : 1.

Erózia je defekt obmedzený len na sliznicu!

Etiopatogenéza

 • Primárna vredová choroba – chronická infekcia Helicobacter pylori
 • Sekundárna vredová choroba – NSA, kortikosteroidy, Zollinger-Elissonov syndróm, hyperparatyreoidizmus, fajčenie, pri léziách na pečeni (hepatogénny vred)

Klinický obraz

 • Bolesť v epigastriu
 1. Žalúdočný vred – bolesť po jedle, nechutenstvo, pyróza, zvracanie s prímesou žlče, postihuje starších
 2. Duodenálny vred – bolesť nalačno, pacient sa budí v noci na bolesť, jedlo a antacidá prinášaj úľavu, typický sezónny výskyt na jar a jeseň, postihuje mladších

Komplikácie:

 • Krvácanie (hemateméza, meléna)
 • Perforácia s NPB
 • Stenóza pyloru
 • Malígny zvrat

Diagnostika

 • Anamnéza – bolesť, nauzea, zvracanie, pyróza, nechutenstvo; rodinná anamnéza ZES
 • Fyzikálne vyšetrenie – palpačná citlivosť v epigastriu
 • Laboratórne vyšetrenie
 • Endoskopické vyšetrenie
 • Biopsia
 • RTG vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenie s dôkazom Helicobacter pylori (rýchly úreazový test, PCR, kultivácia, dychový test).

Endoskopické vyšetrenie odhalí léziu na vnútornej stene žalúdka, prípadne duodena, ev. typické megaduodenum s hrubými riasami pri ZES.

Peptický vred

Biopsia potvrdzuje prítomnosť Helicobacter pylori (rýchly ureázový test), hyperpláziu G-buniek a je potrebné vylúčiť karcinóm žalúdka.

RTG natívna snímka ideálne v stoji, pri perforácii zobrazí pneumoperitoneum, teda volný vzduch v podbráničnom priestore.
RTG kontrastné vyšetrenie stanoví stenózu, ev. pri perforácii zatekanie kontrastnej látky do peritonea.

Každý vred musí byť histologicky verifikovaný!

Terapia

 1. Eradikačná liečba Helicobacter pylori (7 – 14 dní)
  • Amoxicilín alebo metronidazol
  • Klaritromycín
  • Inhibítory protónovej pumpy – omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol
 2. Konzervatívna liečba
  • Inhibítory protónovej pumpy – omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol
  • H2-blokároty – ranitidín, famotidín, cemetidín
 3. Endoskopická liečba
  • Hemostáza pri krvácaní vredu
  • Endoskopická sutura perforácie
 4. Chirurgická liečba
  • Excízia s histologizáciou
  • Sutura a/alebo omentoplastika – pri perforácii
  • Prešitie (opich) vredu s extraluminálnou ligatúrou gastroduodenalis
  • Vagotómia
  • Antrektómia s vagotómiou
  • Distálna resekcia
  • Subtotálna resekcia
Podľa spôsobu rekonštrukcie sa rozoznávajú 2 základné typy obnovenia kontinuity GIT:
 1. Billroth I – napojenie kýpťa žalúdka na duodenum
 2. Billroth II – slepý kýpeť duodena s napojením žalúdka priamo na jejunum

Zdroj: Zdroje a literatúra