Zlomeniny členkov

Maleolárne fraktúry vznikajú najmä nepriamym mechanizmom. Priame nárazy, ktoré vedú k zlomenine sú skôr výnimočné. Pomerne často ide o zlomeniny otvorené, prípadne luxačné. Je to dané tenkým krytom mäkkých tkanív. Pri zavretých zlomeninách je tlakom dislokovaných fragmentov napínaná koža, pričom hrozí jej devitalizácia, preto je dôležitá rýchla repozícia (aj bez RTG snímky).

Klasifikácia

Rozdelenie podľa rozsahu poranenia:

 1. Jednoduchá maleolárna zlomenina – laterálny alebo mediálny členok
 2. Bi-maleolárna zlomenina – laterálny a mediálny členok
 3. Tri-maleolárna zlomenina – laterálny, mediálny členok a zadná hrana tíbie

Rozdelenie podľa Danis-Webera na základe morfológie poranenia fibuly:

 • pod tibiofibulárnou syndezmózou – Weber A
 • vo výške tibiofibulárnej syndezmózy – Weber B
 • nad tibiofibulárnou syndezmózou – Weber C
Weber klasifikácia
Weber A
Weber B
Weber C

Rozdelenie do podskupín podľa Lauge-Hansenovej klasifikácie:

 • supinačne-addukčné poranenie
 • supinačne-everzné poranenie
 • pronačne-addukčné poranenie
 • pronačne-everzné poranenie

Klasifikácia popisuje pozíciu nohy v dobe poranenia a rotáciu nohy proti predkoleniu.

Diagnostika

 • Klinický obraz a anamnéza – edém, krepitus, bolesti, obmedzenie funkcie + mechanizmus poranenia
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Klinicky je potrebné vždy vyšetriť aj oblasť mediálneho členka a vylúčiť rupturu deltového väzu!

CT vyšetrenie slúži k upresneniu anatomických pomerov a stanoví rozsah poranenia kĺbovej plochy.

Zlomenina laterálneho členka
Zlomenina medialneho členka
bimalleolárna zlomenina členkov

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – nedislokované zlomeniny, v úrovni syndezmózy (Weber A, Weber B bez ruptury deltového väzu)
  • Fixácia v sadre na 6 až 8 týždňov
 2. Chirurgická liečba – bimaleolárne a trimaleolárne zlomeniny
  • Laterálna strana
   • Ťahová cerkláž
   • Kompresná dlaha
   • Premosťujúca dlaha
   • Osteosyntéza kompresnými šróbmi a neutralizačnou dlahou (DCP)
   • Adaptačná retencia K-drátom (v rámci damage control orthopaedics)
   • Intramedulárna osteosyntéza
    Pred zavedením pozičného šróbu musí byť fibula anatomicky reponovaná v incisura fibularis tibiae!
  • Mediálna strana
   • Sutura deltového väzu
   • Šikmo zavedené kompresné šróby (2 x 4,0 mm)
   • Kolmo zavedené kompresné šróby
   • Cerkláž drôtmi
  • Zadná strana
   • Kompresné šróby (6,5mm, 4,5mm – spongiozne)
   • Podporná dlaha (3,5mm)

Komplikácie

 • Komplikácie pri hojení
 • Kompartment syndróm
 • Malpozícia stabilizovaného fibulárneho kotníka (najčastejšie)

Pooperačná rehabilitácia

 • Mobilizácia včasne po operácii – chôdza s barlami bez záťaže
 • Aktívne a pasívne cvičenie po ústupe pooperačných bolestí
 • Plná záťaž po 3-4 mesiacoch

Zdroj: Zdroje a literatúra