Poranenia pankreasu a duodena

Poranenie pankreasu

Trauma pankreasu nie je bežné poranenie a tvorí približne 10% brušných poranení. Hoci je pankreas chránení v retroperitoneu, stúpa frekvencia výskytu hlavne v súvislosti s dopravou a kriminalitou.

 • penetrujúce traumy (70 – 80%)
 • poranenia cievneho zásobenia
 • tupé traumy

Iniciálnu traumu sprevádzajú komplikácie ako pseudocyty , abscesy, krvácania alebo pankreatické fistuly. Tieto komplikácie zvyšujú morbiditu a mortalitu až o 50 %.

Diagnostika

Penetrujúce poranenia vyžadujú revíziu a sledovanie priebehu penetrujúceho kanála
Tupé poranenia vyžadujú opakované dôsledné klinické vyšetrovanie, sledovanie laboratórnych parametrov s využitím dostupnej zobrazovacej techniky.

 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie s kontrastom
 • ERCP vyšetrenie

Vysokú diagnostickú hodnotu má USG vyšetrenieCT vyšetrenie s kontrastom, ktoré môže dokázať kolekciu tekutiny v brušnej dutine a retroperitoneu.
ERCP vyšetrenie sa indikuje len u stabilizovaných pacientov pri podozrení na duktálnu léziu.

Terapia

Metódy liečby poranenia pankreasu
 • Kontrola krvácania
 • Debridement devitalizovaného pankreatického tkaniva
 • Adekvátna drenáž
 • Resekcia

Resekcia so záchranou čo najväčšej možnej funkčnej časti pankreatického tkaniva.

Poranenie duodena

Poranenie dvanástnika sú relatívne zriedkavé, ale predsa častejšie ako poranenia žalúdka. Sú často spojené s poranením pankreasu. Pri vzniku poranenia majú význam anatomické pomery. Intraperitoneálna časť sa môže deceleračným mechanizmom natrhnúť v mieste prechodu do fixovanej retroperitoneálnej časti a pars horisontalis inferior sa môže poškodiť priamo tlakom o chrbticu. Pri intraperitoneálnej rupture vznikne najskôr ohraničená peritonitída a neskôr pri neošetrení lézie aj difúzna peritonitída so všetkými následkami.

 • tupé traumy (najčastejšie)
 • penetrujúce traumy
 • poranenia cievneho zásobenia

Klasifikácia

Pri poraneniach spôsobených tupým násilím sa rozoznávajú rôzne stupne poranenia podľa mechanizmu.
Moorová klasifikácia opisuje 5 stupňov – od intramurálneho hematómu (stupeň I.) až po dilaceráciu duodena a pankreasu resp. jeho devaskularizáciu (stupeň V.).

Etiopatogenéza

Mierne pomliaždenia sa klinicky nemanifestujú. Vážnejší stav je, ak vznikne intramurálny hematóm. Najzávažnejšie sú malé lacerácie alebo väčšie ruptury, niekedy s poranením pankreatického alebo žlčového vývodu.

Klinický obraz

 • Palpačná bolestivosť v pravej časti epigastria
 • Pneumoperitoneum

Špecifické sú ruptury zadnej steny, kde v klinickom obraze je trvalá bolesť v pravej časti epigastria, nauzea a zvracanie.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Gastrografínový test

Pri RTG natívnej snímke sa niekedy podarí zachytiť retroperitoneálnom priestore vzduch. Intraperitoneálne lézie sú charakteristické pneumoperitoneom.

Pozornou palpáciou možno niekedy zistiť ohraničené napätie pravého epigastria.
Bolestivý poklep v pravej lumbálnej oblasti, ktorému sa často nikto nevenuje, resp. sa interpretuje ako poranenie obličky.

USG vyšetrenie patrí medzi rutinne diagnostické metódy.

Terapia

 • Rekonštrukcia duodena s drenážou
 • Anastomóza

Pri rozsiahlejších poraneniach pod papilou možno poškodenú časť anastomózovať kľučkou jejuna s Braunovou anastomózou, alebo urobiť anastomózu Roux-Y.

Zdroj: Zdroje a literatúra