Lokálne znecitlivenie – spôsoby, lokálne anestetiká

Lokálne znecitlivenie – spôsoby, lokálne anestetiká

Lokálna anestézia

Lokálne anestetiká sú látky, ktoré blokujú vedenie vzruchu senzitívnymi neurónmi, čo vedie k strate vnímania bolesti v určitej oblasti, pričom kontrola pohybov zostáva zachovaná.

Podstatou účinku LA je interakcia s napäťovo riadenými Na+ kanálmi. Pri pôsobení anestetika dochádza k intracelulárnej interakcii medzi liečivom a kanálom a tým je vstup Na+ do bunky zablokovaný. To vedie k zvýšeniu prahu pre excitáciu, spomalenie vedenia impulzu a znižovanie amplitúdy akčných potenciálov až ich úplné vymiznutie.

Typy lokálnej anestézie

 1. Povrchová anestézia – sliznica, koža
 2. Infiltračná anestézia – hlbšie tkanivá, často sa používa v kombinácii s vazokonstrikčnou látkou (adrenalín)
 3. Zvodová anestézia – k nervovým vláknam
  • Blokáda periférnych nervov
  • Blokáda nervových plexov 
 4. Spinálna anestézia – subarachnoidálny priestor
 5. Epidurálna anestézia – epidurálny priestor, menšie riziko oproti spinálnej

Lokálne anestetiká

Estery – Benzokain, Prokain, Tetrakain
Amidy – Lidokain, Trimekain, Bupivakain
Amido-estery – Artikain

Výhody lokálnej anestézie

 • Možnosť zachovania bdelosti počas operácie
 • Hladké zotavovanie sa po anestézii 
 • Pooperačná analgézia 
 • Zmenšenie operačného stresu 
 • Skrátenie hospitalizácie 

Nevýhody lokálnej anestézie 

 • Čakanie na nástup účinku 
 • Nemusí byť vždy úplne účinná 
 • Toxická reakcia 
 • Hypotenzia 
 • Poškodenie nervu 

Monitorovanie počas lokálnej anestézie

 • Pulzová frekvencia 
 • EKG 
 • Arteriálny tlak 
 • Dýchanie 
 • Pulzná oxymetria 
 • Krvné stráty 

Zdroj: Zdroje a literatúra