Nádory pľúc

 1. Primárne nádory 
  • Benígne nádory
  • Malígne nádory
 2. Sekundárne nádory 
  • Metastázy
  • Systémové nádory postihujúce pľúca – malígne lymfómy , napr. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
 3. Nádory pleury – mezotelióm

Benígne nádory pľúc 

 1. Hamartóm – najčastejšie benígne nádory pľúc (70%); asymptomatické, prípadne endobronchiálne príznaky
 2. Adenóm – alveolárny, papilárny, pleiomorfný, mucinózny
 3. Papilóm – exofytický, invertovaný
 4. Histiocytóm
 5. Chondróm
 6. Fibróm
 7. Polyp
 8. Glomus Tumor
 9. Hemangióm
 10. Zápalový pseudotumor (granulóm)
 11. Leiomyóm
 12. Lipóm
 13. Neurilemóm
 14. Neurofibróm

Malígne nádory pľúc

 1. Karcinóm pľúc
  • Malobunkový karcinóm (20 – 25%) – fajčiari
  • Nemalobunkový karcinóm – nefajčiari
   • Epidermoidný karcinóm (35 – 40%)
   • Adenokarcinóm (25 – 30%)
   • Veľkobunkový karcinóm (5 – 10%)
  • Kombinovaný karcinóm – obsahuje zložky malobunkového aj nemalobunkového karcinómu
 2. Karcinoid 
 3. Bronchiálne nádory typu slinných žliaz
  • Mukoepidermoidný karcinóm
  • Adenoidnocystický karcinóm

Bronchiálne nádory typu slinných žliaz sú podobné nádorom slinných žliaz. Vznikajú zriedkavo v bronchiálnych žľazách submukózy. Všetky sa prajavujú ako endobronchiálne a endotracheálne nádory so symptomatológiou kašľa, expektorácie, hemoptoe, dyspnoe, ev. recidivujúcou pneumóniou.

Jednotlivé nádory sú popísané samostatne:

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *