Axonálne poranenie

Poranenie axónov sa vyskytuje pri všetkých typoch úrazov hlavy. Ako difúzne axonálne poranenie sa označuje primárne poranenie zodpovedné za dlhodobé bezvedomie pri neprítomnosti expanzívne sa správajúceho poúrazového ložiska. Neexistuje jasná hranica medzi otrasom mozgu (komóciou) a difúznym axonálnym poškodením.

Etiopatogenéza

 • Prerušenie axonálneho transportu

V dôsledku poranenia axónov sa preruší axonálny transport. Pred miestom poranenia vzniká zdurenie axóna z nahromadenia axoplazmy organel a vezikul, a axón sa napokon pretrhne. Pri ťažšom stupni difúzneho axonálneho poranenia stav chorého prechádza z kómy do coma vigile.

Výraznejšie zmeny sa zjavia až o niekoľko týždňov vo forme:
 • atrofie mozgu
 • rozšírenia komorového systému
 • zmenšenia mozgového kmeňa

Patofyziológia:

 1. Ide o mnohopočetné mikroskopické traumatické postihnutie axónov.
 2. Myelínová pošva zostáva primárne neporušená.
 3. Axón nie je mechanicky pretrhnutý, ale neustále z neho odteká axoplazma.
 4. lýze axónu dochádza asi za 24 hodín po poranení.
 5. Na proximálnych pahyloch sa tvoria vačky axoplazmy, po niekoľkých dňoch viditeľné histologicky
 6. Postupne zanikajú glie
 7. Nasleduje atrofia mozgu (tkaniva), ktorá je makroskopicky pozorovateľná až za 3 týždne po úraze.
 8. Mozgové tkanivo je postupne nahradené likvorom, mozgové komory sa zväčšujú

Klasifikácia

Podľa závažnosti poškodenia:

 1. Ľahké difúzne axonálne poškodenie – reverzibilné
 2. Ťažké difúzne axonálne poškodenie – ireverzibilné

Podľa rýchlosti vzniku poškodenia:

 • Primárne difúzne axonálne poškodenie (shearing injury) – najťažší stupeň poškodenia, axóny sú roztrhnuté v okamihu úrazu
 • Sekundárne difúzne axonálne poškodenie – axonolýza sa vyvíja postupne;
  1. V mieste Ranvierovho zárezu na axóne sa hromadia organely
  2. Zvyšuje sa syntetická aktivita
  3. Lýza axónu po 24 hodinách
  4. Autolýza tela neurónu a okolitej glie

Klinický obraz

 • Bezvedomie
 • Dekortikačná rigidita
 • Decerebračná rigidita

Základným príznakom je okamžite vzniknuté a dlhotrvajúce bezvedomie. Závažnosť a následky závisia od množstva poškodených axónov a lokalizácie lézie. Dekortikačná rigidita je dôsledok postihnutia axónov motorických dráh v úrovni capsula interna. Decerebračná rigidita je dôsledok postihnutia mozgového kmeňa. Ťažké stavy bývajú sprevádzané aj hemodynamickým zdurením a vzostupom intrakraniálneho tlaku.

Diagnostika

 • Anamnéza – úraz hlavy, bezvedomie (viac ako niekoľko minút)
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

Natívne CT vyšetrenie v najťažších prípadoch zachytí drobné hemorágie v bielej hmote. Hlavným nálezom na CT býva generalizovaný edém mozgu s vymiznutím gyrifikácie a so zmenšením komôr. MRI vyšetrenie zobrazí drobné ložiskové zmeny najmä v oblasti corpus callosum , v subkortikálne bielej hmote, bazálnych gangliách , thalame a ponse.

Terapia

Liečba intrakraniálnej hypertenzie
 • Manitol
 • Kortikosteroidy
 • Furosemid
 • Barbituráty
 • Hospitalizácia na JIS + nootropiká (kognitíva) – piracetam
 • Prevencia a liečba sekundárnych infekcii

Terapia spočíva v podávaní medikácie na zmiernenie príznakov intrakraniálnej hypertenzie.

Zdroj: Zdroje a literatúra