Hojenie zlomenín pri konzervatívnej a operačnej liečbe

Hojenie zlomenín pri konzervatívnom ošetrení

Oproti hojeniu primárnemu (priamemu) – hojenie bez štrbiny (priamy rast osteonov), existuje hojenie sekundárne, teda nepriame hojenie so štrbinou.

Tvorba svalku (callus) má niekoľko fáz:

 1. Zápalová fáza – v mieste zlomeniny vzniká hematóm, ktorý je následne premenený na bohato vaskularizované fibrózne tkanivo. Táto fáza trvá normálne 3 – 5 dní.
 2. Reparatívna fáza – periostálne bunky sú transformované na chondroblasty, ktoré vytvoria chrupkovité tkanivo. Súčasne osteoklasty odbúravajú fragmenty kostných úlomkov, osteoblasty produkujú kostnú matrix a počas 3 týždňov je vytvorený kostne-chrupkovitý svalok (tzv. mäkký svalok), premosťujúci miesto zlomeniny.
 3. Resorbčná fáza – osteoklasty (stimulované osteoblastmi produkovaným RANKLom) resorbujú starú kosť, osteoblasty pokračujú v produkcii novej kosti, ktorá je následne mineralizovaná za vzniku tzv. tvrdého svalku.
 4. Remodelačná fáza

Tvorbu svalku spomaľuje:

 • Nikotín, alkohol, nedostatočná výživa (najmä proteínov)
 • Hypokalcémia, diabetes mellitus
 • Vysoký vek, pokles produkcie pohlavných hormónov
 • Lieky: diclofenac, COX-2 inhibítory, bisfosfonáty, denosumab

Tvorbu svalku podporuje:

 • Osteoanabolické lieky: deriváty parathhormónu
 • Stroncium-ranelát
 • Protilátky proti sklerostinu
 • Morfogenetické proteíny (BMP-2)
 • Kostné implantáty potiahnuté hydroxyapatitom
U pacientov s osteoporotickou zlomeninou je vhodné v rámci sekundárnej prevencie čo najskôr zahájiť liečbu osteoporózy. Táto liečba podľa súčasných znalostí nemá negatívny efekt na hojenie, naopak mu môže skôr pomôcť.

Hojenie zlomenín pri operačnom ošetrení

Znalosti fyziológie kostného hojenia (primárne kostné hojenie bez štrbiny a sekundárne kostné hojenie s tvorbou svalku) ovplyvňujú operačné techniky osteosyntéz.
V prípade hojenia bez štrbiny (interfragmentálna kompresia, primárne kostné hojenie) prerastajú osteóny priamo z jedného fragmentu do druhého. V prípade hojenia so štrbinou (sekundárne kostné hojenie) prebieha kostné hojenie v 4 fázach, ktoré sú vyššie popísaných.

Sekundárne kostné hojenie so štrbinou v lomu zlomeniny má pochopiteľne svoje nedostatky. Ak sú fragmenty veľmi dislokované, dochádza k poruche hojenia v podobe pakĺbu (pseudoartrózy). Proces pretvorenia (remodelácie) štartuje neskôr (mesiace až roky) a vyskytuje sa najmä v prípade detských zlomenín, kde po konzervatívnom liečení po rokoch sa dislokované zlomeniny osovo vyrovnajú. Kosť adaptuje svoje štruktúry pôsobiacim silám, teda tlaku a strihu (Wolfov zákon). Remodelačný proces je ovplyvnený zaťažovaním kostí (fyziologická záťaž, gravitácia na horných končetinách).

Tretia forma kostného hojenia je distrakcia svalku. Metóda je úzko spätá s liečením pomocou vonkajších fixátorov. Čaká sa na tvorbu mäkkého svalku, ktorý je následne distrakčným mechanizmom na vonkajšou fixátore postupne predlžovaný (cca 1 mm za deň). Metóda sa využíva pri predlžovaní femuru a tíbie.

Komplikácie kostného hojenia

 • Predĺžené hojenie, pseudoartróza
 • Nekróza kostných úlomkov
 • Infekcia

Zdroj: Zdroje a literatúra